Hoe belegt StiPP?

StiPP belegt voor alle deelnemers in twee hoofdcategorieën:

  • vastrentende waarden (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheekleningen) met een lagere, maar vaste verwachte opbrengst;
  • zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) met een hogere, maar variabele verwachte opbrengst.

Zowel vastrentende als zakelijke waarden kunnen in beleggingswaarde variëren. Zakelijke waarden normaal gesproken meer dan vastrentende waarden.

Waarin we voor u beleggen hangt af van uw leeftijd. We beleggen namelijk via een ‘lifecycle’ (een levenscyclus). Voor jongere deelnemers beleggen we meer in zakelijke waarden. We nemen dus wat meer beleggingsrisico, omdat het pensioen van deze deelnemers nog ver in de toekomst ligt. Als u ouder wordt, bouwen wij het beleggingsrisico in stapjes af.  We beleggen dan steeds meer in vastrentende waarden. Ook wordt het risico op een hogere of lagere rente in stapjes afgedekt. Dit zorgt ervoor dat de hoogte van de pensioenuitkering die u bij pensionering gaat ontvangen steeds meer vast komt te staan.

Video:
In deze korte animatie vertellen wij u graag meer over hoe StiPP uw pensioen belegt. Klik op de afbeelding om de animatie te starten. Onder de animatie vindt u per onderdeel uitgebreidere informatie.

 

Wat zijn de risico’s van beleggen?
Wij beleggen uw pensioenkapitaal om opbrengst (rendement) voor u te behalen. Daarbij bestaat ook het risico van negatieve rendementen. U loopt dus beleggingsrisico. We kunnen namelijk niet voorkomen dat er verlies wordt gemaakt op de beleggingen. Waarom beleggen we dan toch? Omdat alleen de pensioenpremie die u betaalt niet voldoende is voor een goed pensioen. Ook sparen levert te weinig op.
Hoe beperken we het beleggingsrisico?
We beperken het beleggingsrisico op twee manieren:

Spreiden van beleggingen
In het beleggingsbeleid kiezen we voor een zo goed mogelijke balans tussen risico en rendement. Hierbij beleggen we altijd in verschillende beleggingscategorieën. Zo zijn beleggingen in aandelen en vastgoed risicovoller dan beleggingen in obligaties.  Ook spreiden we de beleggingen over regio’s en landen, over verschillende sectoren en over veel verschillende individuele aandelen, obligaties en vastgoedobjecten. Door de beleggingen te spreiden beperken we het beleggingsrisico.

Leeftijdsbewust beleggen
Bij het beleggen houdt StiPP rekening met uw leeftijd. Als u nog jong bent (en dus nog lang niet met pensioen gaat), dan beleggen we uw pensioengeld met meer risico. Zo heeft u meer kans op een hoger pensioen. Maar ook de kans op een lager pensioen is groter. Het idee is dat u voldoende tijd heeft om eventuele tegenvallers goed te maken als u nog jong bent.Hoe ouder u bent, hoe minder risico we nemen met uw pensioengeld. Al vanaf 47 jaar bouwen we het risico af. Zo krijgt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen en voorkomen we dat uw verwachte pensioenuitkering kort voor uw pensioendatum (fors) daalt. Vanaf het moment dat we minder risico gaan nemen, is de kans op een hoger pensioen ook lager.
Beleggen voor een stabiel of variabel pensioen
(Gewezen) deelnemers van 57 jaar en ouder kunnen zelf een keuze maken tussen beleggen voor een stabiel of variabel pensioen. Standaard beleggen wij voor een stabiel pensioen. Neemt u liever iets meer risico met uw pensioenkapitaal met de kans op een hoger rendement? Dan kunt u kiezen voor risicovoller beleggen met een variabel pensioen. Meer informatie over deze keuze leest u op de pagina over Stabiel of variabel pensioen.

 

 

> Terug naar Zo beleggen we