Wat is pensioen?

Uw pensioen is het maandelijkse inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. In Nederland bestaat uw totale pensioen uit drie delen:

AOW
Dat staat voor Algemene Ouderdomswet. AOW is een basisinkomen dat u vanaf uw AOW-leeftijd krijgt van de overheid. Het inkomen is gebaseerd om 70% van het minimumloon te ontvangen. Daarom is aanvullende pensioenregeling een belangrijk onderdeel voor uw inkomen later.
Pensioen bij verschillende pensioenfondsen
U bouwt aanvullend pensioen op als u werkt. Dit bouwt u op via uw werkgever. Het kan zijn dat dit deel van uw pensioen is opgebouwd bij verschillende fondsen. Op dit moment bouwt u pensioen op bij StiPP, omdat u in de flexbranche werkt. Op Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt binnen onze pensioenregeling.
Pensioen dat u zelf regelt
Dit deel pensioen bouwt u zelf op. Dit kan door zelf geld te sparen, te beleggen of te investeren.

De pensioenregelingen van StiPP

De regelingen van StiPP zijn zogenoemde ‘premieovereenkomsten’. Wanneer in de media gesproken wordt over pensioenen en slechte financiële posities gaat het vaak over uitkeringsovereenkomsten. De grotere pensioenfondsen in Nederland hebben vaak een uitkeringsovereenkomst. 

Er zijn een aantal verschillen tussen premie- en uitkeringsovereenkomsten. Een groot verschil zit in de manier waarop er pensioen opgebouwd wordt. Bij een uitkeringsovereenkomst bouwt een werknemer een pensioenrecht op dat niet direct afhankelijk is van het beleggingsresultaat van het pensioenfonds. De hoogte van het pensioen dat vanaf de pensioendatum uitgekeerd wordt, is daarbij dus zekerder. Toch moet bij deze overeenkomsten het pensioen uiteindelijk verlaagd worden als de financiële positie van een fonds heel slecht is. Bij een premieovereenkomst zoals StiPP die heeft, is de hoogte van de pensioenuitkering op de pensioendatum onder andere afhankelijk van het opgebouwde pensioenkapitaal. Dit kapitaal is direct afhankelijk van de ingelegde premies en het behaalde beleggingsrendement. Dit rendement kan positief of negatief zijn. De komende tijd besteden we op onze website en in de e-nieuwsbrief uitgebreider aandacht aan wat een premieregeling is, welke kenmerken daarbij horen en hoe deze regeling werkt.   

Wilt u weten wat u aan pensioen heeft opgebouwd?

Jaarlijks krijgt u tussen mei en september een pensioenoverzicht waarop u de hoogte van uw opgebouwde pensioenkapitaal kunt zien. Daarnaast vindt u op Mijn StiPP Pensioen altijd de actuele stand van zaken.

Klik voor onze pensioenregelingen