Dit presteren we

Lees op deze pagina alles over hoe StiPP op verschillende onderdelen presteert

Beleggingsrendementen

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten.

Bekijk de beleggingsrendementen

Uitvoeringskosten

Hoe lager de kosten van het pensioenfonds, hoe meer geld er over blijft voor uw pensioen. StiPP probeert daarom het kostenniveau zo laag mogelijk te houden.

Meer lezen over de uitvoeringskosten van StiPP

Financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen (de verplichtingen), ook precies één euro in kas.

Bekijk de actuele dekkingsgraad van StiPP

Toeslagbeleid

Het beschikbare pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een nominale (gelijkblijvende) pensioenuitkering. StiPP verhoogt uw op pensioendatum ingekochte pensioenen niet. Uw pensioenuitkering gaat dus niet omhoog als de prijzen van producten en diensten (prijsinflatie) stijgen. In het verleden heeft StiPP dit wel gedaan.

Bekijk de inflatie en indexering over afgelopen jaren

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook wordt in het jaarverslag de jaarrekening opgenomen.

Bekijk de jaarverslagen over afgelopen jaren