Financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen (de verplichtingen), ook precies één euro in kas.

De beleidsdekkingsgraad voor het gehele pensioenfonds

Om u een goed beeld te geven van de financiële situatie van het pensioenfonds publiceert StiPP de beleidsdekkingsgraad voor het pensioenfonds als geheel. StiPP berekent de beleidsdekkingsgraad daarom op het totale vermogen van het pensioenfonds. Dus zowel de voorzieningen voor risico van het fonds als de voorzieningen voor risico van de deelnemers worden meegerekend. Eind juni 2023 was deze dekkingsgraad 112,3% (per eind maart was het 112,4%). 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid.