mijn stipp pensioen

Privacy Statement

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Via de portal biedt Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten u informatie over de pensioenregeling. Teneinde u, als gebruiker van de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, toegang te kunnen geven verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens over u. U kunt op onze portal inloggen, waarna u toegang krijgt tot (het instellen van) uw eigen profiel.

De gegevens worden door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten uitsluitend verwerkt om informatie met u te delen, om u gericht te kunnen informeren over onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn en voor statistische doelen. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten zal de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en stelt deze gegevens enkel ter beschikking aan derden voor de dienstverlening, administratie of indien zij een wettelijke verplichting of plicht tot openbaarmaking heeft of daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak wordt gedwongen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website in geaggregeerde vorm vastgelegd. Het betreft hier gegevens zoals de duur van een bezoek, welke pagina's worden bezocht en welke middelen worden gebruikt. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden uit deze informatie.

Deze portal van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten bevat mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden getoetst op inhoud en betrouwbaarheid. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud en werking van deze websites. Dit privacy statement is in haar werking beperkt tot de website van Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten.

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving.