mijn stipp pensioen

De Pensioenregeling

Werkt u als uitzendkracht, payroller of gedetacheerde in de flexbranche? Dan neemt u waarschijnlijk deel aan de pensioenregeling van StiPP.

Ontdek of u een pensioenkapitaal opbouwt bij StiPP

Als u via DigiD kunt inloggen op Mijn StiPP Pensioen heeft u een pensioenkapitaal bij StiPP. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kunt u ook zien of u een pensioenkapitaal heeft bij StiPP.

De pensioenregeling bij StiPP

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling. Dat betekent dat u individueel een pensioenkapitaal opbouwt. Er wordt elke maand geld op uw pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het beleggingsrendement vormen samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat kunt u met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering kopen. De hoogte van uw pensioen is dus afhankelijk van hoeveel geld er wordt ingelegd, het behaalde beleggingsrendement en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

Basis- en plusregeling

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouwt u, na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u automatisch naar de Plusregeling. Bekijk in Mijn StiPP Pensioen aan welke regeling u deelneemt. Dit ziet u terug op de pagina 'Mijn Pensioen'.