mijn stipp pensioen

De Pensioenregeling

Werkt u als uitzendkracht, payroller of gedetacheerde in de flexbranche? Dan neemt u waarschijnlijk deel aan de pensioenregeling van StiPP.

Ontdek of u een pensioenkapitaal opbouwt bij StiPP

Als u via DigiD kunt inloggen op Mijn StiPP Pensioen heeft u een pensioenkapitaal bij StiPP. Of u logt in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u of u een pensioenkapitaal heeft bij StiPP.

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling

Een beschikbare premieregeling houdt in dat u individueel een pensioenkapitaal opbouwt. Er wordt elke maand geld op uw pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het beleggingsresultaat zijn samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van uw pensioenuitkering hangt af van hoeveel geld u inlegt, het behaalde beleggingsresultaat en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

StiPP heeft 2 regelingen: Basis- en plusregeling

U start met opbouwen in de Basisregeling na 26 gewerkte weken. In de eerste 26 weken bouwt u dus geen pensioen op. Een gewerkte week is een week waarin u 1 of meerdere uren heeft gewerkt.  Heeft u 52 weken pensioen  opgebouwd in de Basisregeling? Dan gaat u automatisch naar de Plusregeling. In Mijn StiPP Pensioen aan welke regeling u deelneemt. Dit ziet u terug op de pagina 'Mijn Pensioen'.