De Pensioenregeling

Werkt u als uitzendkracht of gedetacheerde? Dan neemt u waarschijnlijk deel aan de pensioenregeling van StiPP.

De pensioenregelingen bij StiPP: Basis- of Plusregeling

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat u zelf een pensioenkapitaal opbouwt. Er wordt elke maand geld op uw pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het beleggingsresultaat zijn samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van uw pensioenuitkering hangt af van hoeveel geld u inlegt, het behaalde beleggingsresultaat en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

  • Vanaf uw eerste werkdag start u direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Heeft u 52 gewerkte weken pensioen opgebouwd in de Basisregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in de Plusregeling. Log in op Mijn StiPP Pensioen om te zien aan welke regeling u deelneemt.
  • U kunt eerder aangemeld worden in de Plusregeling. Dit bepaalt u samen met uw werkgever. Maar let op: als u jong bent bouwt u in het algemeen minder ouderdomspensioen op in de Plusregeling, maar bent u wel (beter) verzekerd voor risico’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Bedenk dus goed of dit uw wens is.

Ontdek of u een pensioenkapitaal opbouwt bij StiPP

Weet u niet zeker of u pensioen opbouwt bij StiPP? Log in via DigiD op Mijn StiPP Pensioen, hier ziet u of u een pensioenkapitaal heeft bij StiPP. Kunt u niet met DigiD inloggen op Mijn StiPP Pensioen? Dan heeft u waarschijnlijk geen pensioenkapitaal bij StiPP. Door in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u ook of u een pensioenkapitaal heeft bij StiPP. En kunt u ook uw pensioen zien dat u via andere werkgevers heeft opgebouwd.