mijn stipp pensioen

De Basisregeling

De Basisregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het rendement is samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat kunt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen.

De inleg

Er wordt 4,24% van uw pensioengrondslag op uw beleggingsrekening gestort. De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise (€ 6,64 per uur). Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2019 € 29, 88 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.

Een rekenvoorbeeld

 • U verdient € 12 bruto per uur en werkt 40 uur per week. U verdient dan in vier weken
  € 12 x 40 uur x 4 weken = € 1.920 bruto. Dit is het pensioengevend loon.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise.
  De franchise is € 6,64 x 40 uur x 4 weken = € 1.062,40.
  De pensioengrondslag is dus € 1.920 (pensioengevend loon) - € 1.062,40 (de franchise) =
  € 857,60.
 • Elke vier weken wordt er 4,24% van € 857,60 = € 36,02 op uw beleggingsrekening gestort.

Beleggingsrendement

StiPP belegt uw premies en die van alle andere deelnemers. Elke maand maken we de balans op. Is er een positief rendement? Dan wordt er geld bijgeschreven op uw pensioenbeleggingsrekening. Is er een negatief rendement? Dan wordt er geld afgeschreven op uw pensioenbeleggingsrekening.

Een pensioenuitkering aankopen

Als u met pensioen gaat koopt u met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Hoeveel pensioen u kunt kopen? Dat is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal en de tarieven op dat moment. Ook kunt u kiezen om een uitkering voor uw partner te kopen.

 

Terug naar De Pensioenregeling