De Basisregeling

De Basisregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het resultaat is samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering. 

De premie en wat er is geregeld

In de Basisregeling betaalt uw werkgever de volledige pensioenpremie. Deze regeling kost u dus niets. In de Basisregeling is partnerpensioen geregeld wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. In de Basisregeling is er geen recht op pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

De inleg

Op uw beleggingsrekening wordt 4,2% van uw pensioengrondslag gestort. De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise (2021: € 7,01 per uur). Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2021 € 31,15 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.

Een rekenvoorbeeld

 • U werkt 40 uur per week en krijgt hiervoor € 12,50 bruto per uur. U verdient dan in vier weken
  € 12 x 40 uur x 4 weken = € 2.000 bruto. Dit is het pensioengevend loon.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise.
  De franchise is € 7,01 x 40 uur x 4 weken = € 1.121,60.
  De pensioengrondslag is dus € 2.000 (pensioengevend loon) - € 1.121,60 (de franchise) =
  € 878,40.
 • Elke vier weken wordt er 4,2% van € 878,40 = € 36,89 op uw beleggingsrekening gestort.

Beleggingsresultaat

StiPP belegt uw premies en die van alle andere deelnemers. Elke maand maken we de balans op. Is er een positief resultaat? Dan schrijven wij geld bij op uw pensioenbeleggingsrekening. Is er een negatief resultaat? Dan schrijven wij geld af op uw pensioenbeleggingsrekening.

Een pensioenuitkering aankopen

Als u met pensioen gaat koopt u met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Hoeveel pensioen u koopt is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal en de tarieven op dat moment. U kiest dan ook of u een uitkering koopt voor uw partner.

Terug naar De Pensioenregeling