Afkopen of waardeoverdracht

Bouwt u geen pensioenkapitaal meer op bij StiPP? Wat er dan met uw pensioenkapitaal gebeurt, is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal op dat moment. Afkoop van uw pensioen is niet meer mogelijk als uw dienstverband na 1 januari 2018 is beëindigd. Wel kan er sprake zijn van automatische waardeoverdracht.

Automatische waardeoverdracht of afkoop van uw pensioen

Bekijk wat er met uw opgebouwde pensioen gebeurt als u uit dienst gaat bij StiPP. Let op: Afkoop van uw pensioen is niet meer mogelijk als uw dienstverband na 1 januari 2018 is beëindigd.

De verschillende situaties bekijken

Individuele waardeoverdracht

Is uw pensioen bij StiPP hoger dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet individuele waardeoverdracht. Er zitten voor- en nadelen aan waardeoverdracht.

Meer lezen over waardeoverdracht

De invloed van rente en beleggingen op uw pensioen

Gaat u met pensioen? Dan zet StiPP uw pensioenkapitaal om in een uitkering. De stand van de rente op het moment dat u met pensioen gaat heeft invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering. Ook het beleggen heeft invloed. Daarom beleggen we in de laatste jaren voordat u met pensioen gaat in minder risicovolle beleggingen. Zodat wij een zo goed mogelijk én stabiel pensioen kunnen bieden. Welke invloed heeft de rente en beleggingen op uw pensioenuitkering dan precies? In deze video leggen wij het u uit.