Afkopen of waardeoverdracht

Bouwt u geen pensioenkapitaal meer op bij StiPP? Wat er dan met uw pensioenkapitaal gebeurt, is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal op dat moment. Er kan sprake zijn van afkoop of (automatische) waardeoverdracht.

Afkoop van uw pensioen of automatische waardeoverdracht

Of afkoop in uw situatie mogelijk is, hangt af van wanneer uw pensioenopbouw is gestopt en hoe hoog uw pensioen op dat moment is. Tegenwoordig komt u vaker in aanmerking voor automatische waardeoverdracht dan voor afkoop.

De verschillende situaties bekijken

Individuele waardeoverdracht

Heeft u eerder ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds? En is deze aanspraak hoger dan € 497,27 bruto per jaar? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar StiPP. Dit heet individuele waardeoverdracht. Andersom kan natuurlijk ook. Er zitten voor- en nadelen aan waardeoverdracht.

Meer lezen over waardeoverdracht