Disclaimer

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) en de uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert. StiPP en de uitvoeringsorganisatie aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid:

  • Voor de inhoud van de website(s) en de e-nieuwsbrieven;
  • Voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de website en e-nieuwsbrieven; of
  • Voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarvan deze website met een hyperlink of anders verwijst.

Website

StiPP biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. StiPP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. StiPP is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. StiPP adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Gebruik

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StiPP, verboden.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de website, diens functionaliteiten en de nieuwsbrief zijn eigendom van StiPP of in licentie gegeven aan StiPP. U mag de inhoud niet kopiëren (anders dan downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden.

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, KvK 34107294

 

ENGLISH

StiPP has compiled its website with the greatest possible care in order to ensure that the information available on the website is correct. Nevertheless, StiPP disclaims all liability for any incorrect and/or incomplete information contained in the websites, as well as for the use and interpretation of such information. StiPP provides no guarantee for the faultless and uninterrupted functioning of the website. StiPP disclaims all liability for the temporary, permanent, full, or partial inaccessibility of the website. StiPP is not responsible for the information given on banners and buttons, nor for the content of third parties’ websites. References or links to other websites or sources which are not StiPP’s property have been included for the sole purpose of providing information to users of the websites.


Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, Chamber of Commerce 34107294