Nieuwe pensioenregeling

Over de nieuwe pensioenregeling 

Op 30 mei 2023 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe wetgeving pensioenen. Deze wet is ingegaan op 1 juli 2023. Het doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioenstelsel opener, persoonlijker en toekomstbestendiger te maken. Dat betekent ook dat er de komende jaren wijzigingen plaatsvinden in de pensioenregeling van StiPP. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de wijzigingen. StiPP vult de informatie de komende tijd aan als er meer bekend wordt.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling in?

De nieuwe pensioenwet gaat verdeeld in verschillende fasen in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen, zoals StiPP, hebben tot 1 januari 2028 om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling. Een aantal nieuwe regels gaat al eerder in.

Wat verandert er voor mij op korte termijn? 

Veel blijft hetzelfde. Maar een aantal zaken verandert. Voor u als werknemer zijn er drie belangrijke veranderingen die al eerder ingaan.

Wat verandert er voor mij op lange termijn? 

Pensioenfondsen, zoals StiPP, hebben tot 1 januari 2028 om over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. Maar daarvoor moeten nog wel een aantal besluiten worden genomen. Houd deze pagina in de gaten voor de meest actuele informatie.

Wilt u uw stem laten horen over de nieuwe pensioenregeling? 

Via het hoorrecht kunnen verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers hun stem laten horen.

Meer over hoorrecht