Waardeoverdracht

Inkomende Waardeoverdracht

Bouwt u nu pensioen op bij StiPP en heeft u eerder pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar StiPP. Dit heet waardeoverdracht. Twee situaties uitgelegd:

  • Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dan is in de wet geregeld dat pensioenuitvoerders er voor kunnen kiezen dat dit pensioen automatisch wordt overgedragen als u van baan wisselt. U hoeft dan zelf niks te regelen. Vraag uw vorige pensioenuitvoerder of automatische waardeoverdracht op u van toepassing is.
  • Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 592,51 bruto per jaar? Dan maakt u zelf de keuze of u uw pensioen wil overdragen. Het pensioen dat u nu bij StiPP opbouwt, kunt u later ook weer meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen overdragen naar StiPP? Vul dan dit formulier in. Mocht u bij meerdere pensioenuitvoerders pensioen hebben opgebouwd, dan ontvangen wij graag per uitvoerder een aanvraagformulier.

Is waardeoverdracht verstandig?

Vergelijk uw oude pensioenregeling dus goed met de pensioenregeling van StiPP voordat u kiest voor waardeoverdracht. Het pensioen dat u bij de ene partij heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen bij de andere partij. Als u kiest voor waardeoverdracht, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen.

Verschillen in pensioenregelingen: vergelijk ze

Het is belangrijk dat u een beeld krijgt van de verschillen tussen twee pensioenregelingen . Pensioenregelingen verschillen namelijk van elkaar. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en/of niet krijgt. Denkt u erover na om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan is inzicht krijgen in de verschillende pensioenregelingen ook belangrijk in het maken van deze keuze.

StiPP kent een beschikbare premieregeling (DC-regeling)

Dit betekent dat u een pensioenkapitaal opbouwt. Dit pensioenkapitaal wordt belegd. Het pensioenkapitaal dat u overdraagt kan nog veranderen en is daarom onzeker. Bijvoorbeeld door beleggingsrendement. Op de pensioenleeftijd is pas met zekerheid te zeggen hoe hoog uw pensioenkapitaal is en welke pensioenuitkering hiervoor kan worden aangekocht. Bij pensionering kunt u op de UPO wel een indicatie vinden van de pensioenuitkering.

Uitgaande Waardeoverdracht

Heeft u pensioen opgebouwd bij StiPP? En gaat u nu via een nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u het pensioen van StiPP meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Twee situaties uitgelegd:

  • Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dan is in de wet geregeld dat pensioenuitvoerders er voor kunnen kiezen dat dit pensioen automatisch wordt overgedragen als u van baan wisselt. U hoeft dan zelf niks te regelen. StiPP gaat uw opgebouwde pensioen ongeveer 11 maanden na het einde van uw dienstverband automatisch overdragen.
  • Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 592,51 bruto per jaar? Dan maakt u zelf de keuze of u uw pensioen wil overdragen. Het pensioen dat u nu bij StiPP opbouwt, kunt u later ook weer meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder? U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt eerst een stop UPO van StiPP. Neemt u daarna contact op met uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Is waardeoverdracht verstandig?

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Vergelijk uw nieuwe pensioenregeling dus goed met de pensioenregeling van StiPP voordat u kiest voor waardeoverdracht. Het pensioen dat u bij de ene partij heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen bij de andere partij. Als u kiest voor waardeoverdracht, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen.

Verschillen in pensioenregelingen: vergelijk ze

Het is belangrijk dat u een beeld krijgt van de verschillen tussen twee pensioenregelingen . Pensioenregelingen verschillen namelijk van elkaar. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en/of niet krijgt. Denkt u erover na om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan is inzicht krijgen in de verschillende pensioenregelingen ook belangrijk in het maken van deze keuze.