Plusregeling

De Plusregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het resultaat is samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering.

De premie en wat er is geregeld

In de Plusregeling betaalt u de premie voor uw pensioen samen met uw werkgever. In de Plusregeling bouwt u meer pensioen op dan in de Basisregeling en hebben naast gehuwden en geregistreerde partners ook samenwonenden recht op partnerpensioen. Daarnaast blijft u in de Plusregeling (onder voorwaarden) pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw dienstverband.

De inleg

Op uw beleggingsrekening wordt een percentage (gebaseerd op uw leeftijd) van uw pensioengrondslag (die wordt berekend op basis van uw loon) gestort. De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise (2021: € 7,01 per uur). Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2021 € 31,15 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op. In onderstaande tabel vindt u het percentage van de pensioengrondslag dat op uw beleggingsrekening wordt gestort.

Leeftijd

Beschikbare premie als % van de
pensioengrondslag (2021)

21 - 24 jaar

4,2%

25 - 29 jaar

5,2%

30 - 34 jaar

6,3%

35 - 39 jaar

7,7%

40 - 44 jaar

9,3%

45 - 49 jaar

11,4%

50 - 54 jaar

14,0%

55 - 59 jaar

17,2%

60 - 64 jaar

21,4%

65 - 66 jaar

25,7%

Een rekenvoorbeeld

  • U werkt 40 uur per week en krijgt hiervoor € 15 bruto per uur. U verdient dan in vier weken
    € 15 x 40 uur x 4 weken = € 2.400 bruto. Dit is het pensioengevend loon.
  • De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise.
  • De franchise is € 7,01 x 40 uur x 4 weken = € 1.121,60
    De pensioengrondslag is dus € 2.400 (pensioengevend loon) - € 1.121,60 (de franchise) = € 1.278,40.
  • Stel u bent 32 jaar. Elke vier weken wordt er 6,3% van € 1.278,40= € 80,54 op uw beleggingsrekening gestort. 

Beleggingsresultaat

StiPP belegt uw pensioenkapitaal en die van alle andere deelnemers. Elke maand maken we de balans op. Is er een positief resultaat? Dan storten wij geld op uw pensioenbeleggingsrekening. Is er een negatief resultaat? Dan schrijven wij geld van uw pensioenbeleggingsrekening af. 

Een pensioenuitkering aankopen

Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Hoeveel pensioen u koopt? Dat hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal en de tarieven op dat moment. U kiest dan ook of u een uitkering voor uw partner koopt.

Terug naar De Pensioenregeling