mijn stipp pensioen

Plusregeling

De Plusregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het rendement is samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat kunt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen.

De inleg

Er wordt een percentage (gebaseerd op uw leeftijd) van uw pensioengrondslag (die wordt berekend op basis van uw loon) op uw beleggingsrekening gestort. De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise (€ 6,64 per uur). Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2019 € 29,88 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op. Het percentage van de pensioengrondslag dat op uw beleggingsrekening wordt gestort vindt u in onderstaande tabel.

Leeftijd

Beschikbare premie als % van de
pensioengrondslag (2018)

21 - 24 jaar

4,2%

25 - 29 jaar

5,1%

30 - 34 jaar

6,3%

35 - 39 jaar

7,6%

40 - 44 jaar

9,3%

45 - 49 jaar

11,4%

50 - 54 jaar

13,9%

55 - 59 jaar

17,2%

60 - 64 jaar

21,3%

65 - 66 jaar

25,6%

Een rekenvoorbeeld

  • U verdient € 15 bruto per uur en werkt 40 uur per week. U verdient dan in vier weken
    € 15 x 40 uur x 4 weken = € 2.400 bruto. Dit is het pensioengevend loon.
  • De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise.
  • De franchise is € 6,64 x 40 uur x 4 weken = € 1.062,40
    De pensioengrondslag is dus € 2.400 (pensioengevend loon) - € 1.062,40 (de franchise) =
    € 1.337,60.
  • Stel u bent 32 jaar. Elke vier weken wordt er 6,3% van € 1.337,60= € 84,27 op uw beleggingsrekening gestort. 

Beleggingsrendement

StiPP belegt uw pensioenkapitaal en die van alle andere deelnemers. Elke maand maken we de balans op. Is er een positief rendement? Dan komt er geld bij op uw pensioenbeleggingsrekening. Is er een negatief rendement? Dan gaat er geld af van uw pensioenbeleggingsrekening. 

Een pensioenuitkering aankopen

Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Hoeveel pensioen u kunt kopen? Dat hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal en de tarieven op dat moment. Ook kunt u kiezen om ook een uitkering voor uw partner te kopen.

 

Terug naar De Pensioenregeling