Nabestaandenpensioen

Als u overlijdt voordat u met pensioen bent gegaan, wordt uw pensioenkapitaal gebruikt voor de aankoop van een nabestaandenpensioen. De hoogte van de uitkering voor uw partner en/of kind is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal. 

Extra nabestaandenpensioen tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van StiPP

Overlijdt u tijdens uw deelname aan de Plusregeling van StiPP, dan krijgen uw partner en/of kind ook een aanvullende uitkering. U bent hiervoor automatisch verzekerd. De verzekering stopt als u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling bij StiPP. Overlijdt u na deelname aan de pensioenregeling, dan krijgen uw partner en/of kind geen aanvullend nabestaandenpensioen. 

Wie ziet StiPP als nabestaanden?

Uw nabestaande is degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking voor een uitkering. 

In de Plusregeling geldt dat als u officieel samenwoont, uw partner ook gezien wordt als nabestaande. U moet dan wel minimaal 6 maanden op hetzelfde adres wonen. Als u deelneemt aan de Basisregeling wordt uw samenwoonpartner niet als nabestaande gezien. 

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden bij de gemeente geregistreerd. Deze krijgt StiPP automatisch door via de gemeente. Als u samenwoont, wordt uw partner niet geregistreerd. Dat is ook niet nodig. StiPP controleert namelijk pas als u overlijdt of er een partner is die recht heeft op nabestaandenpensioen. 

Partnerpensioen na uw pensioneren

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U koopt met een deel van uw pensioenkapitaal een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Als u hiervoor kiest, krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U heeft namelijk minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat. Het staat vermeld op het aanvraagformulier dat u krijgt toegestuurd.

Wilt u weten in welke regeling u pensioen opbouwt?

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouwt u, na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u automatisch naar de Plusregeling.
Log in op Mijn StiPP Pensioen om te zien aan welke regeling u deelneemt:

  • Log in met uw DigiD
  • Ga naar de pagina 'Mijn Pensioen'
  • Bij 'Pensioengegevens' staat vermeld in welke regeling u deelneemt.

Log in op Mijn StiPP Pensioen

Let op! Bij de aanvraag van uw ouderdomspensioen binnen de Basis- en Plusregeling kunt u kiezen om van uw pensioenkapitaal alleen ouderdomspensioen aan te kopen of ouderdomspensioen met nabestaandenpensioen (partner- en /of wezenpensioen). Als u bij deze aanvraag de keuze hebt gemaakt voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen, dan ontvangt uw partner bij uw overlijden geen partnerpensioen.