Premie

Premie in de basisregeling

Uw werkgever betaalt de volledige pensioenpremie in de Basisregeling. U hoeft dus zelf niets te betalen voor uw pensioen. De premie in de Basisregeling is 8% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise. Het pensioengevend salaris is:

 • het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto en;
 • het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en;
 • het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’).

Rekenvoorbeeld

 • Uw pensioengevend salaris is € 2.300 en het aantal pensioengevende uren is 80.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise. De franchise is € 8,45 x 80 = € 676. De pensioengrondslag is dus € 2.300 (pensioengevend salaris) - € 676 (de franchise) = € 1.624.
 • Uw werkgever betaalt de volledige premie: 8% van € 1.624 = € 129,92. 
 • Elke maand wordt er 7,4% van € 1.624 = € 120,18 aan uw pensioenkapitaal toegevoegd.

Premie in de plusregeling

U en uw werkgever betalen in de plusregeling samen de pensioenpremie. Uw werkgever mag maximaal 1/3 van de premie inhouden op uw bruto loon. U ziet op uw loonstrook hoeveel pensioenpremie u betaalt. Uw werkgever zorgt voor de betaling van de premie aan StiPP. 

De premie in de Plusregeling is 12% van de pensioengrondslag. Uw werkgever houdt dus maximaal 4% van uw pensioengrondslag in op uw bruto salaris. De premie is voor iedereen hetzelfde, maar hoeveel geld aan uw pensioenkapitaal wordt toegevoegd, is afhankelijk van uw leeftijd. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise. Het pensioengevend salaris is:

 • het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto en;
 • het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en;
 • het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’).

Rekenvoorbeeld

 • Uw pensioengevend salaris is € 3.600 en het aantal pensioengevende uren is 130.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise. De franchise is € 8,45 x 130 = € 1.098,50. De pensioengrondslag is dus € 3.600 (pensioengevend salaris) - € 1.098,50 (de franchise) = € 2.501,50.
 • De totale premie is 12% van € 2.501,50 = € 300,18. U betaalt daar zelf maximaal 1/3e aan mee: € 100,06.
 • De pensioenopbouw in de Plusregeling werkt met een leeftijdsafhankelijke staffel. Als u 32 jaar bent, dan is uw pensioenopbouw 6,3%. Elke vier weken wordt er 6,3% van € 2.501,50 = € 157,59 aan uw pensioenkapitaal toegevoegd.