Deelnemers in de leeftijd 18 tot 47 jaar

Als u nog jong bent (en dus nog lang niet met pensioen gaat), beleggen we uw pensioengeld met meer risico. Zo heeft u meer kans op een hoger pensioen. Voor de jongere deelnemers beleggen we voor 70% in zakelijke waarden, zoals aandelen en onroerend goed. De overige 30% beleggen we in vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties). Meer zakelijke waarden betekent meer risico, maar ook hogere rendementskansen. We bouwen dit risico af vanaf 47 jaar, zodat de opbouw van uw pensioenkapitaal stabieler verloopt.

 

> Terug naar Hoe belegt StiPP