Nieuwe baan en StiPP

Gefeliciteerd. U heeft een nieuwe baan! Een nieuwe baan heeft vaak ook gevolgen voor uw pensioen. Op deze pagina vertellen we u waar u allemaal rekening mee moet houden.

Uw werkgever meldt u aan bij StiPP

Uw werkgever meldt u aan bij StiPP. Als u 26 weken heeft gewerkt, geeft uw werkgever maandelijks achteraf uw gegevens aan ons door. Zoals hoeveel uur u heeft gewerkt en uw loon. Op basis daarvan bouwt u pensioen op. Als u bent aangemeld, krijgt u een welkomstbrief van StiPP. Voorbeeld: U start op 1 februari met werken en werkt vanaf dat moment elke week. Vanaf 2 augustus heeft u dan 26 weken gewerkt en gaat u pensioen opbouwen bij StiPP. Uw werkgever levert in september de gegevens aan over augustus. U zult dus eind september/begin oktober de welkomstbrief ontvangen van StiPP. 

Is mijn werkgever aangesloten bij StiPP? 

Alle werkgevers in de branche voor uitzendkrachten en gedetacheerden zijn verplicht om zich aan te sluiten bij pensioenfonds StiPP. Biedt uw werkgever de StiPP-pensioenregeling niet aan? Het kan zijn dat hij van StiPP toestemming heeft gekregen om een andere pensioenregeling toe te passen. Bekijk hiervoor  de lijst met aangesloten en vrijgestelde werkgevers. Biedt uw werkgever helemaal geen pensioenregeling aan? Neem dan contact op met de stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU).  

De pensioenregeling bij StiPP

StiPP heeft twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. U start meestal (na 26 gewerkte weken) in de Basisregeling. Na 52 weken pensioen te hebben opgebouwd in de Basisregeling, gaat u naar de Plusregeling. Uw werkgever mag u ook eerder aanmelden voor de Plusregeling. Als u kort geleden ook deelnam aan de pensioenregeling bij StiPP kan het zijn dat u meteen in de Basis- of Plusregeling gaat deelnemen. Uw werkgever zorgt ervoor dat u aan de juiste regeling deelneemt.

Lees meer over de pensioenregelingen bij StiPP

Lees meer over de regels als u terugkeert in de sector 

Wel of geen waardeoverdracht?

Heeft u eerder ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar StiPP. Dit heet waardeoverdracht. Is uw opgebouwde pensioen minder dan € 503,24 per jaar (2021)? Dan is in de wet geregeld dat pensioenfondsen er voor kunnen kiezen dat dit automatisch wordt overgedragen als u van baan wisselt. U hoeft dan zelf niks te regelen. Vraag uw vorige pensioenuitvoerder of automatische waardeoverdracht op u van toepassing is. Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 503,24 bruto per jaar? Of maakt uw vorige pensioenuitvoerder geen gebruik van de automatische waardeoverdracht? Dan kunt u zelf de keuze maken of u uw pensioen wil overdragen. Het pensioen dat u nu bij StiPP opbouwt, kunt u later ook weer meenemen naar een ander pensioenfonds.

Lees meer over 'Wel of geen waardeoverdracht?'

Laat uw e-mailadres achter

StiPP communiceert digitaal met u. Vul in Mijn StiPP Pensioen uw e-mailadres in. Dit doet u op de pagina 'Mijn Gegevens'. U mist dan geen belangrijke informatie over uw pensioen.

Terug naar alle levensgebeurtenissen