Weg bij StiPP

U stopt met werken in de branche voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Uw deelname aan de pensioenregeling bij StiPP stopt automatisch.

U krijgt een pensioenoverzicht einde deelneming
Als uw werkgever drie maanden geen gegevens van u aanlevert, gaan wij er vanuit dat uw dienstverband is beëindigd. U krijgt een pensioenoverzicht einde deelneming.  

Was u deelnemer in de Plusregeling?
Als u deelnemer was in de Plusregeling, dan heeft u geen recht meer op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid en geen recht meer op het partnerpensioen uit de risicodekking. 

Wat er met uw opgebouwde pensioen gebeurt

Wat er met uw opgebouwde pensioen gebeurt, is afhankelijk van hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U leest hieronder de verschillende situaties die van toepassing kunnen zijn. U kunt de hoogte van uw opgebouwde pensioen bekijken op Mijn StiPP Pensioen. Na het inloggen vindt u bij 'Mijn Pensioen' de hoogte van uw pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten. U leest dit ook op uw pensioenoverzicht einde deelneming.

Welke situatie is op u van toepassing?

Let op. Onderstaande is van toepassing als uw dienstverband na 1 januari 2018 is beëindigd. Is uw dienstverband al eerder beëindigd. Lees dan welke regels voor u gelden

1. Uw verwachte pensioenuitkering is lager dan € 2 bruto per jaar
Pensioenopbouw waarvan het aan te kopen pensioen lager is dan € 2 per jaar, komt te vervallen op het moment van einde deelneming. Dit is wettelijk bepaald vanuit de Rijksoverheid. 
2. Uw verwachte pensioenuitkering ligt tussen de € 2 en € 520,35 bruto per jaar
Wanneer u van baan wisselt, mag StiPP een klein pensioen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. U krijgt vanzelf bericht van uw nieuwe pensioenuitvoerder als wij de waarde van uw pensioen hebben overgedragen.

Afkoop van uw pensioen bij StiPP blijft alleen nog mogelijk in de volgende situaties:
-  Als het StiPP in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder.
-  Als u met pensioen gaat en uw pensioen is niet overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder

Mocht een van deze twee situaties op u van toepassing zijn, krijgt u daarover automatisch bericht van StiPP. 
3. Uw verwachte pensioenuitkering ligt boven de € 520,35 bruto per jaar
U kunt uw pensioen bij StiPP laten staan of kiezen voor waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u uw pensioen bij StiPP staan? Op uw pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kunt er dan voor kiezen een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aan te kopen.

Lees meer informatie over de keuze voor wel of geen waardeoverdracht. 

d

Vrijwillige voortzetting

U kunt in sommige gevallen op eigen kosten uw pensioenopbouw bij StiPP voortzetten. Als u vrijwillige voorzetting wilt, moet u deze binnen negen maanden na uw ontslag bij ons aanvragen. Lees de voorwaarden om te bekijken of u vrijwillig kunt voortzetten bij StiPP.

Terug naar alle levensgebeurtenissen