Vergeten pensioen

Het pensioenkapitaal bij StiPP wordt vanaf 67 jaar aan u uitbetaald. U ontvangt hiervoor automatisch een aanvraagformulier. Maar het kan zijn dat u dat aanvraagformulier niet heeft ontvangen, omdat er bijvoorbeeld geen adres bekend was. Een pensioen dat ooit is opgebouwd, maar niet kan worden uitbetaald omdat de persoon niet te vinden is, heet een ‘vergeten pensioen’. Op deze pagina leest u waar u nog recht op heeft. En hoe u een vergeten pensioen aanvraagt. 

Recht op vergeten pensioen

Meldt u zich na de ingangsdatum van uw pensioen (67 jaar)? Dan ontvangt u uw pensioenuitkering alsnog met terugwerkende kracht. Bent u een nabestaande? Dan ontvangt u het nabestaandenpensioen met terugwerkende kracht.

Opvragen van vergeten pensioen

Denkt u dat u recht heeft op een vergeten pensioen van StiPP? Meldt u dan bij StiPP door het invullen van het contactformulier. Ook als u een nabestaande bent, kunt u zich via het contactformulier melden. Wilt u dan zoveel mogelijk gegevens van de overleden deelnemer vermelden? 

Vergeten pensioen aanvragen