Klachten

Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Daarom doen wij ons uiterste best om de administratie en de uitkeringen van uw pensioen zo goed mogelijk te regelen. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over ons.

Hoe dient u een klacht in?

De klachtenprocedure in 3 stappen. Klik op de infographic hieronder of lees de drie stappen in het uitklapmenu.

Stap 1. Meld uw klacht
Bent u ontevreden? Dat vinden wij vervelend. Om u zo goed mogelijk te helpen, willen we graag dat u uw klacht meldt via het klachtenformulier, de chat of telefonisch. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan waarover u een klacht heeft. 

U kunt ook een brief sturen aan het bestuur:
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
t.a.v. Bestuursondersteuning
Postbus 434
3700 AK Zeist
Stap 2. Behandeling van uw klacht
Wij sturen u binnen een week een ontvangstbevestiging zodra wij uw klacht hebben ontvangen. Daarna nemen we uw klacht in behandeling.  
Stap 3. U ontvangt onze beslissing
U krijgt van ons binnen 2 weken antwoord op uw klacht. U ontvangt onze beslissing over uw klacht schriftelijk, voorzien van een onderbouwing.


Bent u het niet eens met onze beslissing? Of heeft u na ons antwoord nog klachten? Dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur van StiPP.

In beroep gaan (beroepschrift)

U kunt bij het bestuur van StiPP in beroep gaan tegen de beslissing op uw klacht. 

Let op: de termijn voor het indienen van een klacht bij het bestuur, is binnen 4 weken na de beslissing op uw klacht van onze klantenservice. Lees van tevoren het volledige klachtenreglement goed door.

De procedure om in beroep te gaan vindt u hieronder. Klik op de infographic of bekijk het  uitklapmenu.U kunt via 2 manieren uw beroepschrift indienen bij het bestuur:

E-mail 
Zet in deze e-mail uw naam, adres en waarom u het niet met ons antwoord up uw klacht eens bent.  Deze e-mail kunt u sturen aan: beroepschrift@stippensioen.nl
Brief
U kunt een brief sturen aan het bestuur:
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
t.a.v. Bestuursondersteuning
Postbus 434
3700 AK Zeist
 Behandeling van uw e-mail of brief
Wij sturen u binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Daarna neemt het bestuur uw klacht in behandeling. Het bestuur neemt binnen 12 weken na ontvangst van uw e-mail of brief een beslissing. U ontvangt van het bestuur schriftelijk een reactie op uw klacht.

Komen we er samen niet uit?

Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur en heeft u de volledige klachtenreglement doorlopen? Dan kunt u uw klacht voorleggen bij de Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) of de rechter.

Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP)
De Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) is een onafhankelijke instelling. Zij behandelen klachten of geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement van pensioenuitvoerders in Nederland. De GIP kijkt altijd wat wij en u er aan gedaan hebben om de klacht op te lossen. Voor een snelle behandeling van uw klacht is het dus verstandig om uw klacht eerst bij StiPP te melden. Zie artikel 8 in het klachtenreglement voor meer informatie over de GIP.
Rechter
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de civiele rechter.
Let op: dit kan alleen als uw klacht gaat om een inhoudelijk besluit. Als uw klacht gaat om een beslissing over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens