Deelnemers in de leeftijd 47 tot 67 jaar

Hoe ouder u bent, hoe minder risico we nemen met uw pensioengeld. Zo krijgt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen. Vanaf 47 jaar bouwen we het beleggingsrisico in stapjes af. Het gedeelte zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) neemt steeds verder af en het gedeelte vastrentend lang en middellang neemt geleidelijk toe. Vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties) zijn minder risicovol dan zakelijke waarden en behalen over het algemeen een lagere opbrengst. Doordat vastrentende waarden minder risicovol zijn, verloopt de opbouw van uw pensioenkapitaal stabieler.

Onderstaande figuur laat de beleggingsmix voor een stabiel pensioen per leeftijdsgroep zien.

 

Keuze tussen een stabiel of variabel pensioen

Als (gewezen) deelnemer van 57 jaar of ouder kunt u een zogeheten voorlopige keuze maken. Dit is een keuze voor een manier van beleggen. U kunt dan kiezen tussen beleggen voor een stabiel of variabel pensioen. Uiteindelijk kiest u op uw pensioendatum of u een stabiel of variabel pensioen uitgekeerd wilt krijgen. 

Onderstaande figuur laat de beleggingsmix voor een variabel pensioen per leeftijdsgroep zien.

Meer informatie over deze keuze leest u op de pagina over Stabiel of variabel pensioen.

Meer informatie over stabiel of variabel pensioen

> Terug naar Hoe belegt StiPP