Overgang naar de plusregeling

Als u start bij StiPP, bouwt u pensioen op in de Basisregeling. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u over naar de Plusregeling. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Uw werkgever kan u ook eerder aanmelden voor de Plusregeling.

Wat verandert er als u naar de Plusregeling gaat?

In de Plusregeling betaalt u ook zelf premie

In de Plusregeling gaat u zelf een eigen bijdrage betalen. Uw werkgever houdt dit in van uw brutoloon. 

In de Plusregeling is de inleg afhankelijk van uw leeftijd.

Hoe ouder u bent, hoe meer geld er wordt ingelegd voor uw pensioen. Er wordt minimaal zoveel geld voor u op uw beleggingsrekening gestort als in de basisregeling. Een voorbeeldberekening vindt u hier.

Samenwonende partner krijgt recht op partnerpensioen

In de Plusregeling geldt dat als u officieel samenwoont, uw partner ook gezien wordt als nabestaande. U moet dan wel minimaal 6 maanden op hetzelfde adres wonen. Als u deelneemt aan de Basisregeling wordt uw samenwoonpartner niet als nabestaande gezien. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden bij de gemeente geregistreerd. Deze krijgt StiPP automatisch door via de gemeente. Als u samenwoont, wordt uw partner niet geregistreerd. Dat is ook niet nodig. StiPP controleer namelijk pas als u overlijdt of er een partner is die recht heeft op nabestaandenpensioen. 

Extra nabestaandenpensioen tijdens uw deelname aan de Plusregeling van StiPP

Als u overlijdt tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van StiPP krijgen uw partner en/of kind ook een aanvullende uitkering. U bent hiervoor automatisch verzekerd. Uw partner en/of kind krijgen hierdoor een hogere uitkering. De verzekering stopt als uw niet meer deelneemt aan de pensioenregeling bij StiPP. Overlijdt u na deelname aan de pensioenregeling, dan krijgen uw partner en/of kind geen aanvullend nabestaandenpensioen. 

Het pensioen als u arbeidsongeschikt raakt

Als u een pensioenkapitaal opbouwt in de Plusregeling en u raakt arbeidsongeschikt, blijft u mogelijk pensioenkapitaal opbouwen. U hoeft daarvoor dan geen premie te betalen. Lees meer over arbeidsongeschiktheid.

Terug naar alle levensgebeurtenissen