Nieuwe wetgeving pensioenen

Over de nieuwe pensioenregeling 

Op 30 mei 2023 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe wetgeving pensioenen. Deze wet is op 1 juli 2023 ingegaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioenstelsel opener, persoonlijker en toekomstbestendiger te maken. Dat betekent ook dat er de komende jaren wijzigingen plaatsvinden in de pensioenregeling van StiPP. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de wijzigingen. StiPP vult de informatie de komende tijd aan als er meer bekend wordt.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling in?

De nieuwe pensioenwet is op 1 juli 2023 ingegaan en wordt in verschillende fases ingevoerd. Pensioenfondsen, zoals StiPP, hebben tot 1 januari 2028 om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling. Een aantal regels gaat al eerder in.

Wat verandert er voor mij op korte termijn? 

Veel blijft hetzelfde. Maar een aantal zaken verandert. Voor u als werkgever zijn er drie belangrijke veranderingen die al eerder ingaan.

Wat verandert er voor mij op lange termijn? 

Pensioenfondsen, zoals StiPP, hebben tot 1 januari 2028 om over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. Maar daarvoor moeten nog wel een aantal besluiten worden genomen. Houd deze pagina in de gaten voor de meest actuele informatie.