Vrijstelling

Valt u onder de verplichtstelling van StiPP en heeft u al een eigen pensioenregeling? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden als werkgever een verzoek doen tot vrijstelling van de verplichte deelname aan de pensioenregeling van StiPP. Hier zijn wettelijke regels voor. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling?

De gronden voor vrijstelling en de voorwaarden staan beschreven in het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000 (VBB). De gronden, voorwaarden en voorschriften voor vrijstelling vindt u ook in het 'Vrijstellingsbeleid' van StiPP. Samenvattend kunnen de volgende redenen worden genoemd voor vrijstelling: 

  • Er is een tijdige eigen pensioenregeling. Deze eigen pensioenregeling is minimaal gelijkwaardig aan de pensioenregeling van StiPP. Meer informatie over de voorwaarden kunt u terugvinden in het  'Vrijstellingsbeleid' bij artikel 2 en 6 VBB;
  • Er is sprake van een eigen cao;
  • U maakt onderdeel uit van of u gaat onderdeel uitmaken van een concern;
  • De beleggingsrendementen van het pensioenfonds zijn te laag ten opzichte van de gemiddeld behaalde rendementen. (Overigens zijn op dit moment de behaalde beleggingsrendementen door StiPP ten opzichte van de benchmark voldoende. Vrijstelling op deze grond is dus niet mogelijk.);
  • Andere redenen – meer informatie hierover staat in het ‘Vrijstellingsbeleid’ bij artikel 6 VBB.

Hoe vraag ik vrijstelling aan?

Om de vrijstellingsaanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft StiPP een checklist voor een vrijstellingsaanvraag voor u gemaakt. Bekijk deze checklist goed. Komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling? Vul dan het daartoe bestemde formulier in en stuur de gevraagde documenten het liefst digitaal naar:

vrijstelling@stippensioen.nl

U kunt het ook per post sturen naar:

StiPP
t.a.v. Vrijstellingen
Postbus 299
3700 AG Zeist

StiPP laat u binnen twee weken weten of uw verzoek in behandeling kan worden genomen en wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Let op: Het behandelen van een verzoek tot vrijstelling brengt kosten met zich mee. Een vrijstellingsverzoek kost minimaal € 1.000,-. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek wordt u nader geïnformeerd over de kosten die in rekening worden gebracht. Informatie over de kosten en of dit op uw vrijstellingsverzoek van toepassing is vindt u terug in het ‘Vrijstellingsbeleid’.