Vrijstelling

Valt u onder de verplichtstelling van StiPP en heeft u al een eigen pensioenregeling? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden als werkgever een verzoek doen tot vrijstelling van de verplichte deelname aan de pensioenregeling van StiPP. Hier zijn wettelijke regels voor. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling?

De gronden voor vrijstelling en de voorwaarden staan beschreven in het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000 (VBB). De gronden, voorwaarden en voorschriften voor vrijstelling vindt u ook in het 'Vrijstellingsbeleid' van StiPP. In grote lijnen kunnen de volgende redenen worden genoemd voor vrijstelling: 

  • Tijdige eigen pensioenregeling: u kunt in het 'Vrijstellingsbeleid' terugvinden wat er wordt verstaan onder het begrip 'tijdige pensioenregeling'. Daarnaast moet de eigen pensioenregeling minimaal gelijkwaardig zijn aan de pensioenregeling van StiPP;
  • Groepsvorming: u maakt onderdeel uit van of u gaat onderdeel uitmaken van een concern met een eigen pensioenregeling;
  • Eigen cao: uw onderneming is uitgezonderd óf gedispenseerd van de algemeen verbindend verklaarde ABU-cao. Ook heeft u met de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken vakorganisaties een eigen cao gesloten. Hierbij is een afzonderlijke pensioenvoorziening overeengekomen;
  • Onvoldoende beleggingsrendement: de beleggingsrendementen van het pensioenfonds zijn te laag ten opzichte van de gemiddeld behaalde rendementen. (Op dit moment zijn de behaalde beleggingsrendementen door StiPP ten opzichte van de benchmark voldoende. Vrijstelling op deze grond is dus niet mogelijk);
  • Andere redenen: in het ‘Vrijstellingsbeleid’ kunt u hierover meer informatie vinden. Ook hier geldt dat de eigen pensioenregeling minimaal gelijkwaardig dient te zijn aan de pensioenregeling van StiPP.

Alle voorwaarden voor de diverse vrijstellingsgronden kunt u terugvinden in het ‘Vrijstellingsbeleid’.

Hoe vraag ik vrijstelling aan?

Om de vrijstellingsaanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft StiPP een checklist voor een vrijstellingsaanvraag voor u gemaakt. Bekijk deze checklist goed. Komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling? Vul dan het daartoe bestemde formulier in en stuur de gevraagde documenten het liefst digitaal naar:

vrijstelling@stippensioen.nl

U kunt het ook per post sturen naar:

StiPP
t.a.v. Vrijstellingen
Postbus 299
3700 AG Zeist

StiPP laat u binnen twee weken weten of uw verzoek in behandeling kan worden genomen en wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Let op: Het behandelen van een verzoek tot vrijstelling brengt kosten met zich mee. Een vrijstellingsverzoek kost minimaal € 1.000,-. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek wordt u nader geïnformeerd over de kosten die in rekening worden gebracht. Informatie over de kosten en of dit op uw vrijstellingsverzoek van toepassing is, vindt u terug in het ‘Vrijstellingsbeleid’.

Vrijgestelde werkgevers

Heeft u een vrijstellingsverzoek ingediend en is deze vrijstelling gegeven? Dan is uw bedrijf vrijgesteld van deelname aan de pensioenregeling van StiPP. Om deze vrijstelling te behouden, moet u aan de voorwaarden voor vrijgestelde werkgevers blijven voldoen.