mijn pensioenadministratie

Vrijstelling

U kunt als werkgever vrijstelling krijgen. Dan hoeft u zich niet bij StiPP aan te sluiten. Hier zijn wettelijke regels voor. De gronden voor vrijstelling en de voorwaarden staan beschreven in het Vrijstellings- en Boetebesluit, Wet Bpf 2000 (VBB).

De belangrijkste redenen voor vrijstelling

De redenen voor vrijstelling vindt u in het vrijstellingsbeleid. Samenvattend kunnen de volgende redenen worden genoemd voor vrijstelling: 

  • Er is al een eigen pensioenregeling. De pensioenregeling is minimaal gelijkwaardig aan de pensioenregeling van StiPP. 
  • Er is sprake van een eigen cao
  • Het groepsbelang van het concern gaat boven het belang van de bedrijfstak
  • De beleggingsrendementen van het pensioenfonds zijn te laag ten opzichte van de gemiddeld behaalde rendementen. 
  • Andere redenen

Vrijstelling aanvragen

Een verzoek voor vrijstelling brengt kosten met zich mee (€ 800 voor de actuaris en minimaal € 900 voor de administratie). Als vrijstelling wordt verleend, worden misschien ook kosten in rekening gebracht voor het verzekeringstechnisch nadeel (deze kunnen hoog zijn bij een jong deelnemersbestand) en voor de berekening daarvan (€ 600). 

Bekijk altijd eerst de checklist voor het aanvragen van vrijstelling. Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur de gevraagde documenten naar:

StiPP
t.a.v. Vrijstellingen
Postbus 299
3700 AG Zeist

U wordt geïnformeerd

StiPP neemt uw aanvraag in behandeling. U wordt op de hoogte gesteld van het besluit en de eventuele vervolgstappen.