Aanlevering maandelijkse gegevens

Maandelijks (of vierwekelijks) stuurt u de loongegevens van uw werknemers naar ons toe. StiPP administreert hiermee het pensioen van uw werknemers. Het is daarom belangrijk dat u de gegevens op tijd aanlevert en dat deze volledig en juist zijn.

Voordelen van op tijd, volledig en juist aanleveren

  • De factuur die u ontvangt, is gebaseerd op de juiste gegevens. U betaalt dus niet te veel of te weinig pensioenpremie.
  • Op Mijn StiPP Pensioen zien uw werknemers het juiste opgebouwde pensioen.

Gevolgen van te laat, onvolledig of onjuist aanleveren

  • Uw werknemers hebben geen juist en volledig overzicht van hun opgebouwde pensioen. Dit kan zorgen voor extra vragen aan StiPP, maar ook aan u als werkgever.
  • Het kan zijn dat het kapitaal van uw werknemer al is overgedragen naar een ander pensioenfonds, als uw werknemer ondertussen uit dienst is. U kunt dan geen correcties meer doorvoeren die ertoe zouden leiden dat het opgebouwde pensioenkapitaal omlaag gaat.
  • Levert u niet op tijd aan? Dan ontvangt u van ons twee keer een herinnering. Als u dan nog geen gegevens aanlevert, ontvangt u van StiPP een boete van € 500,-

Let op! StiPP voert steekproefsgewijs controles uit op de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Het doel hiervan is om uw werknemer het pensioen te geven waarop hij of zij recht heeft. StiPP neemt contact met u op wanneer wij bevindingen hebben. StiPP gaat vanaf 1 juli 2023 uw aanleveringen sneller beoordelen. Lees meer over het doel hiervan in het nieuwsbericht. Op dit moment zitten we in een overgangsfase. Levert u de gegevens niet op tijd aan? Dan ontvangt u sneller dan gebruikelijk herinneringen achter elkaar.

StiPP wijst er nadrukkelijk op dat u als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor de juiste en volledige aanlevering.

Meer informatie