Aanlevering maandelijkse gegevens

Maandelijks via Mijn Pensioenadministratie

Als werkgever moet u maandelijks (of vierwekelijks) de gegevens aanleveren die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling. U regelt dit eenvoudig via Mijn Pensioenadministratie. Het is belangrijk dat u uw bestanden op tijd aanlevert. Voor PDO-aanlevering kunt u terecht op Mijn Pensioenadministratie, dat is het portaal voor werkgevers.

Aanleveren vanuit uw eigen salarispakket

Vanuit uw eigen salarispakket maakt u een PDO-bestand aan met de maandelijkse (of vierwekelijkse) gegevens. Dit bestand kunt u vervolgens uploaden via Mijn Pensioenadministratie. De meeste salarispakketten bieden de mogelijkheid om PDO-bestanden aan te maken. Zit de functie om bestanden klaar te zetten niet in uw pakket? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Via Mijn Pensioenadministratie levert u eenvoudig de gegevens van uw werknemers aan.

Correcties doorgeven

Heeft u een fout gemaakt in de aanlevering? Of leest u in het verwerkingsverslag dat sommige gegevens niet zijn verwerkt? Dan moet u waarschijnlijk de gegevens opnieuw aanleveren. Op de pagina ‘correcties gegevens werknemers aanleveren’ vindt u hierover meer informatie.

Correcties gegevens werknemers aanleveren

Lever uw bestanden op tijd aan

U levert de PDO-bestanden aan op dezelfde data als waarop u de maandelijkse loonaangifte bij de Belastingdienst doet. Doet u vierwekelijks aangifte bij de Belastingdienst? Stuur dan de laatste twee periodes (12 en 13) in één bestand als periode 12 naar StiPP. U kunt een boete van € 500,- krijgen als u uw bestand te laat aanlevert. U ontvangt hiervoor een boetefactuur. Levert u een volgende maand ook niet op tijd aan? Dan krijgt u opnieuw een boete van € 500,-.

Uiterste aanleverdata 2020

Hieronder vindt u de uiterste data waarop u de bestanden bij ons aanlevert. Deze data komen overeen met de data waarop de maandelijkse loonaangifte gedaan wordt bij de Belastingdienst. 

Periode 

Uiterste Aanleverdatum

December 2019

31 januari 2020

Januari 2020

29 februari 2020

Februari 2020

31 maart 2020

Maart  2020

30 april 2020

April 2020

31 mei 2020

Mei 2020 30 juni 2020
Juni 2020 31 juli 2020
Juli 2020 31 augustus 2020
Augustus 2020 30 september 2020
September 2020 31 oktober 2020
Oktober 2020 30 november 2020
November 2020 31 december 2020
December 2020 31 januari 2021