Aanlevering maandelijkse gegevens

Maandelijks via Mijn Pensioenadministratie

Als werkgever moet u maandelijks (of vierwekelijks) de gegevens aanleveren die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling. U regelt dit eenvoudig via Mijn Pensioenadministratie. Het is belangrijk dat u uw bestanden op tijd aanlevert. Voor PDO-aanlevering kunt u terecht op Mijn Pensioenadministratie, dat is het portaal voor werkgevers.

Aanleveren vanuit uw eigen salarispakket

Vanuit uw eigen salarispakket maakt u een PDO-bestand aan met de maandelijkse (of vierwekelijkse) gegevens. Dit bestand kunt u vervolgens uploaden via Mijn Pensioenadministratie. De meeste salarispakketten bieden de mogelijkheid om PDO-bestanden aan te maken. Zit de functie om bestanden klaar te zetten niet in uw pakket? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Via Mijn Pensioenadministratie levert u eenvoudig de gegevens van uw werknemers aan.

Correcties doorgeven

Heeft u een fout gemaakt in de aanlevering? Of leest u in het verwerkingsverslag dat sommige gegevens niet zijn verwerkt? Dan moet u waarschijnlijk de gegevens opnieuw aanleveren. Op de pagina ‘correcties gegevens werknemers aanleveren’ vindt u hierover meer informatie.

Correcties gegevens werknemers aanleveren

Lever uw bestanden op tijd aan

U levert de PDO-bestanden aan op dezelfde data als waarop u de maandelijkse loonaangifte bij de Belastingdienst doet. Doet u vierwekelijks aangifte bij de Belastingdienst? Stuur dan de laatste twee periodes (12 en 13) in één bestand als periode 12 naar StiPP. U kunt een boete van € 500,- krijgen als u uw bestand te laat aanlevert. U ontvangt hiervoor een boetefactuur. Levert u een volgende maand ook niet op tijd aan? Dan krijgt u opnieuw een boete van € 500,-.

Uiterste aanleverdata 2021

Hieronder vindt u de uiterste data waarop u de bestanden bij ons aanlevert. Deze data komen overeen met de data waarop de maandelijkse loonaangifte gedaan wordt bij de Belastingdienst. 

Periode 

Uiterste Aanleverdatum

December 2020

31 januari 2021

Januari 2021

28 februari 2021

Februari 2021

31 maart 2021

Maart  2021

30 april 2021

April 2021

31 mei 2021

Mei 2021 30 juni 2021
Juni 2021 31 juli 2021
Juli 2021 31 augustus 2021
Augustus 2021 30 september 2021
September 2021 31 oktober 2021
Oktober 2021 30 november 2021
November 2021 31 december 2021
December 2021 31 januari 2022