Aanlevering maandelijkse gegevens

Maandelijks (of vierwekelijks) stuurt u de loongegevens van uw werknemers naar ons toe. StiPP administreert hiermee het pensioen van uw werknemers. Het is daarom belangrijk dat u de gegevens op tijd aanlevert en dat deze volledig en juist zijn.

Voordelen van op tijd, volledig en juist aanleveren

  • De factuur die u ontvangt, is gebaseerd op de juiste gegevens. U betaalt dus niet te veel of te weinig pensioenpremie.
  • Op Mijn StiPP Pensioen zien uw werknemers het juiste opgebouwde pensioen.

Gevolgen van te laat, onvolledig of onjuist aanleveren

  • Uw werknemers hebben geen juist en volledig overzicht van hun opgebouwde pensioen. Dit kan zorgen voor extra vragen aan StiPP, maar ook aan u als werkgever.
  • Het kan zijn dat het kapitaal van uw werknemer al is overgedragen naar een ander pensioenfonds, als uw werknemer ondertussen uit dienst is. U kunt dan geen correcties meer doorvoeren die ertoe zouden leiden dat het opgebouwde pensioenkapitaal omlaag gaat.
  • Levert u niet op tijd aan? Dan ontvangt u van ons twee keer een herinnering. Als u dan nog geen gegevens aanlevert, ontvangt u van StiPP een boete van € 500,-

Meer informatie