mijn pensioenadministratie

Aanlevering maandelijkse gegevens

Maandelijks via Mijn Pensioenadministratie

Als werkgever moet u maandelijks (of vierwekelijks) de gegevens aanleveren die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling. U regelt dit eenvoudig via Mijn Pensioenadministratie. Het is belangrijk dat u uw bestanden op tijd aanlevert. Voor PDO-aanlevering kunt u terecht op Mijn Pensioenadministratie, dat is het portaal voor werkgevers.

Aanleveren vanuit uw eigen salarispakket

Vanuit uw eigen salarispakket maakt u een PDO-bestand aan met de maandelijkse (of vierwekelijkse) gegevens. Dit bestand kunt u vervolgens uploaden via Mijn Pensioenadministratie. De meeste salarispakketten bieden de mogelijkheid om PDO-bestanden aan te maken. Zit de functie om bestanden klaar te zetten niet in uw pakket? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Via Mijn Pensioenadministratie levert u eenvoudig de gegevens van uw werknemers aan.

Lever uw bestanden op tijd aan

U levert de PDO-bestanden aan op dezelfde data als waarop u de maandelijkse loonaangifte bij de Belastingdienst doet. Doet u vierwekelijks aangifte bij de Belastingdienst? Stuur dan de laatste twee periodes (12 en 13) in één bestand als periode 12 naar StiPP. U kunt een boete van € 500,- krijgen als u uw bestand te laat aanlevert. U ontvangt hiervoor een boetefactuur. Levert u een volgende maand ook niet op tijd aan? Dan krijgt u opnieuw een boete van € 500,-.

Uiterste aanleverdata 2019

Hieronder vindt u de uiterste data waarop u de bestanden bij ons aanlevert. Deze data komen overeen met de data waarop de maandelijkse loonaangifte gedaan wordt bij de Belastingdienst. 

Periode 2019

Uiterste Aanleverdatum

Januari 

28 februari 2019

Februari

31 maart 2019

Maart 

30 april 2019

April 

31 mei 2019

Mei 30 juni 2019
Juni 31 juli 2019
Juli 31 augustus 2019
Augustus 30 september 2019
September 31 oktober 2019
Oktober 30 november 2019
November  31 december 2019
December 31 januari 2020