Medewerkers ziek of arbeidsongeschikt

Raakt een werknemer arbeidsongeschikt, wat gebeurt er dan met de pensioenopbouw? En hoe zit dat als iemand een paar weken ziek is?

Krijgt iemand salaris? Dan ook pensioenopbouw

Of een werknemer loon krijgt doorbetaald tijdens ziekte is afhankelijk van de Cao-bepalingen en afspraken die u met hem hebt gemaakt. Heeft een werknemer een vast contract van bijvoorbeeld 20 uur per week? Dan blijft u bij ziekte de eerste twee jaar het salaris doorbetalen. En wordt er dus ook pensioenpremie ingehouden. Krijgt een werknemer geen loon (vanwege ziekte) dan wordt er ook geen pensioen opgebouwd.

Langer dan twee jaar ziek

Na twee jaar ziekte kan het zijn dat uw werknemer voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Neemt uw werknemer deel aan de Basisregeling? Dan is er niets geregeld. Neemt uw werknemer deel aan de Plusregeling en valt uw werknemer onder de WIA? Dan betaalt StiPP – indien uw werknemer aan alle voorwaarden voldoet – een deel van de premie. De verdeling van de resterende premie tussen de werknemer en werkgever blijft verder gelijk.