Duurzaamheidsinformatie pensioenregeling

StiPP is bij duurzaam en verantwoord beleggen gebonden aan nationale en internationale wet- en regelgeving. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (afgekort tot ‘SFDR’) is een Europese Verordening die StiPP verplicht om deelnemers informatie te verschaffen over duurzaamheid. Dit gaat dan om de effecten van het beleggingsbeleid en welke keuzes we maken in ons beleggingsbeleid over duurzaamheid.

De SFDR verplicht alle deelnemers aan de financiële markten om informatie te geven over duurzaamheid en beleggen. StiPP is als pensioenfonds een financiële marktdeelnemer. StiPP belegt in één of meerdere beleggingsinstellingen en -mandaten die ecologische of sociale kenmerken promoten. Hiermee classificeert de pensioenregeling van StiPP als artikel 8 onder SFDR. De verplichtingen uit de SFDR sluiten aan bij het MVB- en beleggingsbeleid van StiPP. De pensioenregeling van StiPP houdt via MVB-instrumenten rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Ook bevat het beloningsbeleid van StiPP informatie hoe wordt omgegaan met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. 

Op deze pagina leest u duurzaamheidsinformatie en precontractuele informatie volgens een vanuit SFDR wettelijk voorgeschreven indeling. Deze documenten beschrijven keuzes die StiPP heeft gemaakt over duurzaamheidsbeleid en doelstellingen.

 

Duurzaamheids informatie Precontractuele informatie Verklaring beleggingsbeslissingen duurzaamheids-factoren Informatie integratie duurzaamheid risico Beloningsbeleid