Wel of niet verplicht aansluiten bij StiPP?

Bent u wettelijk verplicht om u aan te sluiten bij StiPP? Dat is een goede vraag en is er één die vaak aan ons wordt gesteld. Op deze pagina geven we op die vraag graag een helder antwoord.

Heeft u een bedrijf in de uitzend-, payroll*- of detacheringsbranche? Of stelt u wel eens werknemers beschikbaar aan derden, ook al is dit slechts een nevenactiviteit? Dan valt uw bedrijf mogelijk onder de verplichtstelling van de pensioenregeling van StiPP. Dat betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw werknemers bij StiPP pensioen opbouwen.

*Per 1 januari 2021 wordt de verplichtstelling van StiPP aangepast. Vanaf dat moment bouwen payrollwerknemers en werknemers die intra-concern worden uitgezonden, niet meer op bij StiPP. Heeft u alleen maar payrollwerknemers in dienst of worden bij u alle werknemers intra-concern uitgezonden? Dan komt de verplichte aansluiting voor uw organisatie te vervallen. Op stippensioen.nl/payroll leest u alles wat u hierover als werkgever moet weten en wat u nu moet doen. Ook vindt u hier meer informatie over de achtergrond van de wijzing van de verplichtstelling.

Waarom bij StiPP pensioen opbouwen?

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Hierover hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt. Die afspraken gelden voor de hele bedrijfstak: voor uitzenden, payrolling en detachering. Zo delen werkgevers de risico’s en de kosten. En het voorkomt concurrentieverschillen op het gebied van pensioen als arbeidsvoorwaarde.

Hoe weet ik of ik onder de pensioenregeling van StiPP val?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben we drie vragen voor u:

  1. Heeft u in de afgelopen jaren werknemers aan derden ter beschikking gesteld?
  2. Had de opdrachtgever/inlener bevoegdheid om de werknemers instructies te geven?
  3. Had dit betrekking op meer dan 50% van de loonsom?

Is het antwoord op deze drie vragen ‘Ja’? Vul dan direct het StiPP-formulier in. Dan kan StiPP beoordelen of er sprake is van een verplichte aansluiting.

Naar het StiPP-formulier

U kunt het formulier digitaal invullen en gemakkelijk naar ons toe sturen met de knop op het formulier. U moet het formulier daarvoor wel even op uw eigen computer opslaan en vervolgens met een PDF-programma zoals Adobe Acrobat openen.

Vrijwillige aansluiting

Valt uw bedrijf niet onder de verplichtstelling, omdat u niet structureel aan het 50%-criterium voldoet? Als het ter beschikking stellen van werknemers aan derden bij uw bedrijf schommelt tussen de 40 en 50% van de loonsom, is er een mogelijkheid om u vrijwillig bij StiPP aan te sluiten. Deze vrijwillige aansluiting wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar en de kosten ervan komen voor rekening van u als werkgever. Daarnaast moet u ook voldoen aan één van de voorwaarden die de wet stelt aan vrijwillige aansluiting bij pensioenuitvoerders:

  • De loonontwikkeling is ten minste gelijk aan die in de bedrijfstak en u neemt deel in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak,
  • Er is sprake van een groepsverhouding tussen uw bedrijf die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die wel verplicht is aangesloten,
  • De vrijwillige aansluiting sluit aan op een periode waarin uw bedrijf wel onder de verplichtstelling van StiPP viel.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de klantenservice.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Ik heb met mijn werknemer afgesproken dat er geen pensioen wordt opgebouwd. Wat gaat er nu voor?
Uitzendkrachten, gedetacheerden en/of payroll werknemers die voldoen aan de eisen van de verplichtstelling, nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van StiPP. Zij kunnen hiervan niet worden uitgesloten. Afspraken tussen werkgevers en werknemers waarbij beoogd wordt om werknemers uit te sluiten (afstandsverklaringen) zijn wettelijk niet toegestaan.
Ik ben vooral actief in de metaalsector, bouw, beroepsgoederenvervoer of vleessector. Val ik dan toch onder de pensioenregeling van StiPP?
Bent u als uitzend-, detacherings- en/of payrollwerkgever voor het overgrote deel van uw werkzaamheden actief in de metaalsector, de bouw, het beroepsgoederenvervoer of de vleessector? Dan is de kans aanwezig dat u verplicht bent zich aan te sluiten bij de bedrijfstakpensioenregeling van deze sector en niet bij StiPP. Informatie hierover vindt u terug in het verplichtstellingsbesluit. Als u het StiPP-formulier invult, kan StiPP beoordelen of er sprake is van een verplichte aansluiting  bij StiPP of bij één van genoemde bedrijfstakpensioenregelingen.
Ik vind dat ik niet onder de pensioenregeling van StiPP val. Hoe vraag ik vrijstelling aan?
Vul eerst het StiPP-formulier in. Blijkt dan dat er sprake is van een verplichte aansluiting? Dan zijn er gronden op basis waarvan u vrijstelling kunt aanvragen. Lees wat deze gronden zijn en wat u dan moet doen. Het is niet mogelijk vrijstelling aan te vragen voordat er beoordeeld is of u wettelijk verplicht bent zich aan te sluiten bij StiPP.