Aanpassing verplichtstelling voor payroll en intra-concern uitzenden

Op deze pagina leest u alles wat u als werkgever moet weten over de aanpassing van de verplichtstelling van StiPP per 1 januari 2021. Vanaf dat moment bouwen payrollwerknemers en werknemers die intra-concern worden uitgezonden niet meer verplicht pensioen op bij StiPP. Klik op een van onderstaande knoppen om te lezen wat dit voor u betekent en wat u moet doen in uw situatie. Ook vindt u hier meer informatie over de achtergrond van de wijziging.

Let op: StiPP heeft geen inzicht in welke ondernemingen payrollwerknemers in dienst hebben. Ook weet StiPP niet of uw werknemers alleen intra-concern worden uitgezonden. Daarom is het heel belangrijk dat u de informatie goed doorleest en u zich bij StiPP meldt als u een payrollorganisatie bent.

  

Waarom wijzigt de verplichtstelling van StiPP?

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In deze wet is onder andere vastgelegd dat payrollwerknemers recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Dit zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2021 payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Dit betekent dat u uw payrollwerknemers niet meer mag aanmelden bij StiPP per 1 januari 2021. U moet voor uw payrollwerknemers bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling regelen.

Als werkgever heeft u twee mogelijkheden om te voldoen aan de eis van een adequate pensioenregeling. De eerste is om de payrollwerknemer te laten deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener. De tweede mogelijkheid is dat de payrollwerknemer deelneemt aan een pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen, zoals vastgelegd in de WAB. Omdat de payrollwerknemer niet meer onder de verplichtstelling valt, is het niet mogelijk om hem/haar in de StiPP-regeling aan te melden. Daarnaast voldoet de StiPP-regeling ook niet aan de voorwaarden van een adequaat pensioen.

Ook werknemers die intra-concern worden uitgezonden, hebben vanaf 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. Ook dit is wettelijk geregeld. Deze werknemers vallen vanaf 1 januari 2021 ook niet meer onder de verplichtstelling. Dit betekent dat uw werknemers die intra-concern worden uitgezonden ook niet meer mag aanmelden bij StiPP per 1 januari 2021.

Overige communicatie over payroll en het aanpassen van de verplichtstelling