Ik heb alleen maar payrollwerknemers in dienst

Als u een payrollorganisatie heeft met alleen maar payrollwerknemers in dienst, dan komt de verplichtstelling tot deelname aan StiPP voor u te vervallen. Maar uw aansluiting bij StiPP komt niet automatisch te vervallen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen.

Vul de verklaring in

Om de aansluiting bij StiPP te beëindigen, moet u een verklaring invullen. Download de verklaring via onderstaande knop, vul hem in en stuur de ingevulde verklaring zo spoedig mogelijk naar ons toe via werkgever@stippensioen.nl. StiPP neemt naar aanleiding van uw verklaring contact met u op over de vervolgstappen:

  • Wanneer blijkt dat u een payrollorganisatie heeft met alleen maar payrollwerknemers in dienst, wordt uw organisatie per 1 januari 2021 afgesloten.
    Of
  • Wanneer StiPP redenen heeft om aan te nemen dat u nog andere activiteiten uitvoert, gaan wij verder onderzoek doen.

U wordt van de uitkomst op de hoogte gesteld door ons.

Verklaring payrollonderneming

Regel een adequate pensioenregeling

StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan voor payrollwerknemers.  Als werkgever bent u verantwoordelijk om voor uw payrollwerknemers bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling te regelen met ingangsdatum 1 januari 2021. U heeft twee mogelijkheden:

  1. U kunt uw payrollwerknemers laten deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener.
  2. Of u regelt voor al uw payrollwerknemers een pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen.

Eigen verantwoordelijkheid

Vult u geen verklaring in? Dan gaan wij er vanuit dat u een uitzendonderneming heeft en bent u verplicht om de gegevens van uw werknemers te blijven aanleveren. StiPP weet niet of u een payrollorganisatie heeft met alleen maar payrollwerknemers in dienst. U moet dus zelf in actie komen.

Informatieplicht payrollwerknemers

Als werkgever bent u verantwoordelijk om voor uw payrollwerknemers een adequate pensioenregeling te regelen en om hen hierover te informeren. Wanneer een werknemer ons benadert met vragen hierover, zullen wij hen naar u verwijzen. Vanuit StiPP ontvangt de payrollwerknemer rond juni 2021 het Pensioenoverzicht Einde Deelname.