Dit zijn we

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) voert de pensioenregelingen in de uitzend- en detacheringsbranche uit. Lees meer over wie wij zijn en wat ons doel is

Organisatie

Het pensioenfonds is een stichting. De organisatie bestaat uit een bestuur, verantwoordingsorgaan en een auditcommissie.

Meer lezen over de organisatie van StiPP

Missie, visie, strategie

StiPP voorziet in een aanvullende pensioenvoorziening voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Het fonds heeft het doel de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gepensioneerde en overige belanghebbenden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden.

Meer lezen over missie, visie en strategie van StiPP