Werknemers aanmelden en afmelden

Aanmelden

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst die recht heeft op pensioen? Meld deze werknemer dan aan bij StiPP.

Wie neemt er deel?

Werknemers in de uitzend- en detacheringsbranche bouwen pensioen op bij StiPP als zij langer dan 26 weken hebben gewerkt voor één werkgever en minimaal 21 jaar oud zijn. Deze werknemers nemen dan deel aan de Basisregeling. Na 52 weken in de Basisregeling gaat uw werknemer over naar de Plusregeling. Indien u dit wilt, kunt u werknemers ook eerder aanmelden voor de Basisregeling of de Plusregeling. De duur van de opbouw in de Basisregeling blijft echter maximaal 52 weken. Een eerdere aanmelding in de Basisregeling heeft dus tot gevolg dat de werknemer ook eerder overgaat naar de Plusregeling.

Werkte uw nieuwe werknemer al eerder in de uitzendbranche?

Vraag een nieuwe werknemer altijd of hij al eerder in de uitzend- en/of detacheringsbranche werkzaam was. Hij kan al eerder pensioen opgebouwd hebben bij StiPP. Is dat het geval, dan gelden de volgende afspraken:

Basisregeling

  • als de nieuwe werknemer binnen 52 weken weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, bouwt hij direct verder op in de Basisregeling.
  • als hij na een periode van 52 weken of langer weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, moet hij eerst weer 26 weken werken (wachttijd) voordat hij weer gaat opbouwen in de Basisregeling.

Plusregeling

  • als de nieuwe werknemer binnen 26 weken weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, bouwt hij direct verder op in de Plusregeling.
  • als hij na een periode van 26 weken of langer maar korter dan 52 weken weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, gaat hij direct opbouwen in de Basisregeling. Na 52 weken pensioenopbouw in de Basisregeling stroomt hij dan weer door naar de Plusregeling. Hierop geldt één uitzondering: als de deelname van uw werknemer aan de Basisregeling minder dan 52 weken geleden is geëindigd, dan gaat uw werknemer direct weer pensioen opbouwen in de Plusregeling.
  • als hij na een periode van 52 weken of langer weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, moet hij eerst 26 weken werken (wachttijd) voordat hij weer gaat opbouwen in de Basisregeling.

Nieuwe werknemer aanmelden

U levert de loon- en dienstverbandgegevens aan door middel van de PDO-aanlevering. Uw werknemer wordt dan automatisch aangemeld en ontvangt daarna een welkomstbrief. Hierin staat informatie over de pensioenregeling en inloggegevens voor Mijn StiPP Pensioen.

Informatie over de pensioenregeling

In de Pensioen 1-2-3 vindt uw werknemer alle informatie over de pensioenregeling. U kunt uw werknemer informeren over de pensioenregeling. In de Checklist Wegwijs in pensioen vindt u de belangrijkste onderwerpen.

E-mailadres invullen

StiPP communiceert digitaal met de werknemers. U levert daarom ook het e-mailadres aan van de werknemers. Uw werknemers kunnen het e-mailadres aanpassen in het profiel op Mijn StiPP Pensioen.

Keuze voor waardeoverdracht

Heeft uw werknemer bij een vorige baan pensioen opgebouwd? En is de pensioenaanspraak hoger dan € 503,24 bruto per jaar? Dan kan uw werknemer kiezen om dit pensioen mee te nemen naar StiPP. Dit heet waardeoverdracht. Is de pensioenaanspraak lager dan € 503,24. Dan kan de vorige pensioenuitvoerder gebruik maken van het recht op automatische waardeoverdracht. Het pensioen wordt dan automatisch naar StiPP overgedragen.

Afmelden

U hoeft uw werknemer niet af te melden. Als uw werknemer drie aaneengesloten periodes niet meer voorkomt in uw maandelijkse opgave, dan verklaart StiPP uw werknemer als afgemeld voor de pensioenregeling van StiPP. Uw werknemer krijgt hiervan bericht.

Uw werknemer wordt automatisch afgemeld

Waardeoverdracht

Werknemers die vertrekken en buiten onze sector bij een andere uitvoerder pensioen gaan opbouwen, kunnen hun StiPP-pensioen meenemen naar hun nieuwe regeling. Gaat het om een klein pensioen (lager dan € 503,24 bruto per jaar (2021))? Dan draagt StiPP dit kleine pensioen automatisch over aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. De werknemer hoeft hier niets voor te doen. Is het pensioen hoger dan € 503,24 bruto per jaar (2021)? Dan moet de werknemer zelf bij zijn nieuwe pensioenfonds of verzekeraar een verzoek voor waardeoverdracht indienen.