Aanmelden

U levert de loon- en dienstverbandgegevens aan door middel van de PDO-aanlevering. Uw werknemer wordt dan automatisch aangemeld en ontvangt daarna een welkomstbrief en de Pensioen 1-2-3. Hierin staat informatie over de pensioenregeling en het deelnemersportaal: “Mijn StiPP Pensioen”.

Informatie over de pensioenregeling
In de Pensioen 1-2-3 vindt uw werknemer alle informatie over de pensioenregeling. U kunt uw werknemer informeren over de pensioenregeling.

E-mailadres invullen
StiPP communiceert digitaal met de werknemers. U levert daarom ook het e-mailadres aan van de werknemers. Uw werknemers kunnen het e-mailadres aanpassen in het profiel op hun eigen portaal “ Mijn StiPP Pensioen”.

Keuze voor waardeoverdracht
Heeft uw werknemer bij een vorige baan pensioen opgebouwd? En is de pensioenaanspraak hoger dan € 520,35 bruto per jaar? Dan kan uw werknemer kiezen om dit pensioen mee te nemen naar StiPP. Dit heet waardeoverdracht. Is de pensioenaanspraak lager dan € 520,35. Dan kan de vorige pensioenuitvoerder gebruik maken van het recht op automatische waardeoverdracht. Het pensioen wordt dan automatisch naar StiPP overgedragen.