Terugkeren in of wisselen binnen de sector

Zorg dat u uw werknemer in de juiste regeling aanmeldt. Het is daarbij belangrijk dat u goed nagaat of uw werknemer al eerder in dienst is geweest in de uitzend- en/of detacheringsbranche. Dat kan bij u zijn, maar ook via een andere (vrijgestelde) werkgever.

Op Mijn StiPP Pensioen kan uw werknemer een overzicht vinden van de periodes waarin hij pensioen bij StiPP heeft opgebouwd. Na het inloggen klikt uw werknemer in het navigatiemenu (links) op Mijn Pensioen en daarna op het tabblad Periodes van opbouw. Uw werknemer kan u dan het overzicht geven van zijn pensioenverleden bij StiPP.

U kunt ook zelf nagaan in welke periodes een werknemer pensioen heeft opgebouwd. Bijvoorbeeld als uw medewerker geen toegang heeft tot Mijn StiPP Pensioen, omdat hij of zij geen geldig inlogmiddel (DigiD of eIDAS) heeft. Gebruik daarvoor het formulier ‘Pensioenverleden opvragen’. Dit kunt u digitaal invullen en naar ons verzenden. Wij sturen u dan een overzicht van de periodes waarin uw werknemer eerder pensioen heeft opgebouwd bij StiPP.

Wilt u van 25, of meer, werknemers weten of ze al een pensioen bij StiPP hebben opgebouwd (pensioenverleden)? Dan kunt u ons een e-mail sturen met dit verzoek via het contactformulier of via de button hiernaast. U ontvangt dan van ons een apart bestand om deze pensioenverledens op te vragen.

Wat vindt u op het overzicht?

Op het overzicht ziet u alleen de periodes waarin uw werknemer pensioen heeft opgebouwd bij StiPP. Het is belangrijk dat u goed nagaat of uw werknemer al eerder in dienst is geweest in de uitzend- en/of detacheringsbranche. Zo kunt u bepalen in welke pensioenregeling (Basis of Plus) u de werknemer moet aanmelden. StiPP heeft geen informatie over de gewerkte weken bij vrijgestelde werkgevers. De gewerkte weken in deze periodes kunnen wel meetellen voor de pensioenopbouw bij StiPP. Hoe dat werkt leest u hieronder.

Al eerder pensioen opgebouwd bij StIpp?

Is er sprake van eerdere deelname in de pensioenregeling van StiPP, dan gelden onderstaande afspraken vanaf 1 januari 2022. Let op, de weken bij een vrijgestelde werkgever tellen ook mee. Onderstaande regels hebben we ook in een groot aantal voorbeelden uitgewerkt waarin u kunt zien hoe u de weken telt in de wachttijd of tijdens het deelnemerschap aan de Basis- of Plusregeling in verschillende situaties.

Voorbeelden wachttijd en deelnemerschap 

Uw werknemer bouwde hiervoor pensioen op in de Basisregeling

  • als de werknemer binnen 52 weken weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, bouwt hij direct verder pensioen op in de Basisregeling. 

  • als de werknemer na een periode van 52 weken of langer weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, gaat hij eerst weer 8 weken werken voordat hij weer pensioen opbouwt in de Basisregeling.

Let op: de onderbreking van 52 weken is de periode tussen de twee uitzendovereenkomsten 

Eerder aanmelden mag
U mag er altijd voor kiezen om de werknemer eerder dan na 8 gewerkte weken in de Basisregeling aan te melden! U kunt dit voor al uw werknemers doen, maar ook per werknemer individueel afspreken in de arbeidsovereenkomst. De duur van de deelneming in de Basisregeling blijft altijd maximaal 52 gewerkte weken. Een eerdere aanmelding in de Basisregeling heeft dus tot gevolg dat de werknemer ook eerder overgaat naar de Plusregeling. Als u ervoor heeft gekozen om een deelnemer eerder aan te melden in de Basis- of Plusregeling, dan is deze keuze onherroepelijk.

Uw werknemer bouwde hiervoor pensioen op in de Plusregeling

Nam de werknemer eerder deel aan de Plusregeling en

  1. is de onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten korter dan 26 weken? Dan wordt hij weer deelnemer aan de Plusregeling.

  2. is de onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten 26 weken of langer, maar korter dan 52 weken? Dan wordt hij deelnemer aan de Basisregeling. De gewerkte weken uit de verschillende uitzendovereenkomsten worden bij elkaar opgeteld om te bepalen wanneer een werknemer doorstroomt naar de Plusregeling.

  3. is de onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten 52 weken of langer? Dan gaat hij de wachttijd voor de Basisregeling opnieuw doorlopen, voordat hij deelnemer aan de Basisregeling wordt.

  4. Uitzondering: is de werknemer minder dan 52 weken geleden overgegaan naar de Plusregeling, nadat hij de Basisregeling volledig had doorlopen (52 gewerkte weken)? Dan gaat hij direct weer deelnemen in de Plusregeling.

Eerder aanmelden mag
U mag er altijd voor kiezen om de werknemer eerder of direct bij de start in de Plusregeling aan te melden! U kunt dit voor al uw werknemers doen, maar ook per werknemer individueel afspreken in de arbeidsovereenkomst. Op ‘Overgang naar de Plusregeling’ vindt u de verschillen tussen de Basisregeling en de Plusregeling. Als u ervoor heeft gekozen om een deelnemer eerder aan te melden in de Basis- of Plusregeling, dan is deze keuze onherroepelijk.