Terugkeren in of wisselen binnen de sector

Heeft uw werknemer eerder in de sector gewerkt? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het arbeidsverleden van uw werknemer. Dit heeft u namelijk nodig om te beoordelen in welke pensioenregeling de werknemer wordt aangemeld. U vraagt het arbeidsverleden op bij uw werknemer. Wilt u het pensioenverleden (ook) bij StiPP opvragen, daar helpt StiPP u graag bij. Wij hebben hiervoor een stappenplan opgesteld.

Stappenplan controleren arbeidsverleden

Al eerder pensioen opgebouwd bij StiPP?

Is er sprake van eerdere deelname in de pensioenregeling van StiPP, dan gelden de volgende voorbeelden wachttijd en deelnemerschap.

De regels bij terugkeer in of wisselen binnen de sector

Situatie A: uw werknemer bouwde hiervoor pensioen op in de Basisregeling

Toelichting: 
  • als de werknemer binnen 52 (kalender)weken weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, bouwt hij direct verder pensioen op in de Basisregeling. 
  • als de werknemer na een periode van 52 (kalender) weken of langer weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, bouwt hij weer opnieuw pensioen op in de Basisregeling. Na 52 weken werken gaat hij over naar de Plusregeling.
  • de onderbreking van 52 (kalender)weken is de periode tussen de twee uitzendovereenkomsten.
  • de regels gelden ook als uw werknemer heeft gewerkt via een van StiPP vrijgestelde werkgever.

Let op: de onderbreking van 52 (kalender)weken is de periode tussen de twee uitzendovereenkomsten. 

Situatie B: uw werknemer bouwde hiervoor pensioen op in de Plusregeling

Regels terugkeren in de sector vanaf 1 juli 2023

Toelichting

Nam de werknemer eerder deel aan de Plusregeling en

  1. Is de onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten korter dan 26 (kalender)weken? Dan wordt hij weer deelnemer aan de Plusregeling.

  2. Is de onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten 26 (kalender)weken of langer? Dan wordt hij deelnemer aan de Basisregeling. Als de deelnemer vervolgens 52 weken heeft gewerkt in de Basisregeling, stroomt hij door naar de Plusregeling.

Uitzondering:

Is de werknemer minder dan 52 (kalender) weken geleden overgegaan naar de Plusregeling, nadat hij de Basisregeling volledig had doorlopen (52 gewerkte weken), dan gaat hij direct weer deelnemen in de Plusregeling.

Eerder aanmelden mag

U mag er altijd voor kiezen om de werknemer eerder of direct bij de start in de Plusregeling aan te melden. U kunt dit voor al uw werknemers doen, maar ook per werknemer individueel afspreken in de arbeidsovereenkomst. Op ‘Overgang naar de Plusregeling’ vindt u de verschillen tussen de Basisregeling en de Plusregeling. Als u ervoor heeft gekozen om een deelnemer eerder aan te melden in de Plusregeling, dan is deze keuze onherroepelijk. Let op: jonge deelnemers tot 35 jaar bouwen in de Basisregeling meer pensioen op dan in de Plusregeling. In de Plusregeling zijn zij wel (beter) verzekerd voor risico’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid. U spreekt samen met uw werknemer af of eerder aanmelden in de Plusregeling passend is.