Afmelden

U hoeft uw werknemer niet af te melden. Als uw werknemer drie aaneengesloten periodes niet meer voorkomt in uw maandelijkse opgave, dan verklaart StiPP uw werknemer als afgemeld voor de pensioenregeling van StiPP. Uw werknemer krijgt hiervan bericht.

Waardeoverdracht
Werknemers die vertrekken en buiten de uitzend- en detacheringsbranche bij een andere uitvoerder pensioen gaan opbouwen, kunnen hun StiPP-pensioen meenemen naar hun nieuwe regeling. Gaat het om een klein pensioen (lager dan € 503,24 bruto per jaar (2021))? Dan draagt StiPP dit kleine pensioen automatisch over aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. De werknemer hoeft hier niets voor te doen. Is het pensioen hoger dan € 503,24 bruto per jaar (2021)? Dan kan de werknemer zelf bij zijn nieuwe pensioenfonds of verzekeraar een verzoek voor waardeoverdracht indienen.