Ik maak gebruik van intra-concern uitzenden

Uw bedrijf maakt gebruik van intra-concern uitzenden. Werknemers die intra-concern worden uitgezonden, hebben ook recht op een adequaat pensioen vanaf 1 januari 2021. Daarom mag u deze werknemers ook niet meer aanmelden bij StiPP per 1 januari 2021. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2021 werknemers die intra-concern worden uitgezonden niet meer in uw PDO-bestand opneemt. Voor uw overige werknemers blijft u gewoon de gegevens aanleveren zoals u gewend was.

Regel een adequate pensioenregeling

StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan die voldoet aan de eisen van een adequaat pensioen.  Als werkgever bent u verantwoordelijk om voor werknemers die intra-concern worden uitgezonden ergens anders een adequate pensioenregeling te regelen met ingangsdatum 1 januari 2021. De pensioenregeling moet wel voldoen aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen.

Gegevens aanleveren

Lever per 1 januari 2021 geen gegevens meer aan van werknemers die intra-concern worden uitgezonden , maar wel van de andere uitzendkrachten! Het kan zijn dat voor deze aanpassing een wijziging in uw loonpakket nodig is. Neem in dat geval contact op met uw softwareleverancier.

Wat als alle werknemers intra-concern worden uitgezonden?

Worden alle werknemers die u in dienst heeft, intra-concern uitgezonden? Dan valt u niet meer onder de verplichtstelling van StiPP.. Maar uw aansluiting komt niet automatisch te vervallen. Om de aansluiting te laten vervallen, moet u een verklaring invullen. Download de verklaring via onderstaande knop, vul hem in en stuur de ingevulde verklaring zo spoedig mogelijk naar ons toe via payroll@stippensioen.nl. StiPP neemt naar aanleiding van uw verklaring contact met u op over de vervolgstappen.

  • Wanneer blijkt dat u een onderneming bent die alleen maar doet aan intra-concern uitzenden, wordt uw organisatie per 1 januari 2021 afgesloten.
    Of
  • Wanneer StiPP redenen heeft om aan te nemen dat u nog andere activiteiten uitvoert, gaan wij verder onderzoek doen.

U wordt van de uitkomst op de hoogte gesteld door ons.

Verklaring payrollorganisatie 

Informatieplicht werknemers die intra-concern worden uitgezonden

Als werkgever bent u verantwoordelijk om voor uw werknemers die nu intra-concern worden uitgezonden een adequate pensioenregeling te regelen en om hen hierover te informeren. Wanneer een werknemer ons benadert met vragen hierover, zullen wij hen altijd naar u verwijzen. Vanuit StiPP ontvangt de werknemer rond juni 2021 het Pensioenoverzicht Einde Deelname.