Een deel van mijn werknemers is payrollwerknemer

Bestaat een deel van uw werknemersbestand uit payrollwerknemers? Dan mag u de payrollwerknemers niet meer aanmelden bij StiPP per 1 januari 2021. Dit betekent dat u de payrollwerknemers vanaf 1 januari 2021 niet meer in uw PDO-bestand opneemt. Voor uw overige werknemers blijft u gewoon de gegevens aanleveren zoals u gewend was. StiPP kan niet controleren wie van uw werknemers een payrollwerknemer is. U moet hiervoor dus zelf actie ondernemen.

Regel een adequate pensioenregeling

StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan voor payrollwerknemers.  Als werkgever bent u verantwoordelijk om voor uw payrollwerknemers ergens anders een adequate pensioenregeling te zorgen met ingangsdatum 1 januari 2021. U heeft twee mogelijkheden:

  1. U kunt uw payrollwerknemers laten deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener.
  2. Of u regelt voor al uw payrollwerknemers een pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen.

Gegevens aanleveren

Lever per 1 januari 2021 geen gegevens meer aan van payrollwerknemers bij StiPP, maar wel van de andere uitzendkrachten! Het kan zijn dat voor deze aanpassing een wijziging in uw loonpakket nodig is. Neem in dat geval contact op met uw softwareleverancier.

Informatieplicht payrollwerknemers

Als werkgever bent u verantwoordelijk om voor uw payrollwerknemers een adequate pensioenregeling te regelen en om hen hierover te informeren. Wanneer een werknemer ons benadert met vragen hierover, zullen wij hen altijd naar u verwijzen. Vanuit StiPP ontvangt de payrollwerknemer rond juni 2021 het Pensioenoverzicht Einde Deelname.