Nieuws

Payroll: meer duidelijkheid over aanpassing verplichtstelling

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In deze wet is onder andere vastgelegd dat payrollwerknemers recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Dit zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2021 payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Lees in dit bericht en op de speciale actiepagina wat dit betekent voor u als werkgever.

StiPP biedt geen adequaat payrollpensioen

Vanaf 1 januari 2021 bouwen payrollwerknemers geen pensioen meer op bij StiPP. De verplichtstelling van StiPP voor payrollwerknemers komt namelijk te vervallen. Dit betekent dat u uw payrollwerknemers niet meer mag aanmelden bij StiPP per 1 januari 2021. U moet voor uw payrollwerknemers bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling regelen. Dit is een wettelijke verplichting. StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan voor payrollwerknemers.  

Volledige payrollorganisatie? Verplichtstelling vervalt

Bent u een werkgever die alleen maar payrollwerknemers in dienst heeft? Dan bent u straks niet meer verplicht aangesloten bij StiPP. Het pensioen voor uw payrollwerknemers regelt u vanaf 1 januari 2021 bij een andere pensioenuitvoerder. Lees op de actiepagina stippensioen.nl/payroll meer over wat u moet doen en moet regelen. 

Ga naar stippensioen.nl/payroll

Terug naar nieuwsoverzicht