Aanpassing verplichtstelling payroll en intra-concern uitzenden

Bent u een werknemer in dienst van een payrollorganisatie? Of bent u payrollwerknemer binnen een uitzendonderneming?  Of wordt u intra-concern uitgezonden? Dan valt u sinds 1 januari 2021 niet meer onder de verplichtstelling van StiPP en bouwt u dus geen pensioen meer bij ons op.

Op deze pagina leest u alles wat u als werknemer moet weten over de aanpassing van de verplichtstelling per 1 januari 2021. En wat het voor u betekent. Ook lees u meer informatie over de achtergrond van de wijziging.

Let op: StiPP heeft geen inzicht in of u wel of geen payrollwerknemer bent. Ook weet StiPP niet of u alleen intra-concern wordt uitgezonden. Uw werkgever moet daarom zelf acties ondernemen. Lees daarom deze informatie goed door en stel vragen die u kunt hebben aan uw werkgever

Wat betekent dit voor mij als payrollwerknemer of als ik intra-concern wordt uitgezonden?

Vanaf 1 januari 2021 bouwen payrollwerknemers en werknemers die intra-concern worden uitgezonden geen pensioen meer op bij StiPP. De verplichtstelling van StiPP voor payrollwerknemers en werknemers die intra-concern worden uitgezonden komt namelijk te vervallen. Dit betekent dat uw pensioenopbouw bij StiPP per 1 januari 2021 stopt. StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan voor payrollwerknemers of werknemers die intra-concern worden uitgezonden. 

Welke actie moet ik ondernemen?

Uw werkgever moet voor payrollwerknemers en werknemers die intra-concern worden uitgezonden bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling regelen. Dit is een wettelijke verplichting. Ga hierover tijdig in gesprek met uw werkgever en vraag onder welke pensioenregeling u per 1 januari 2021 valt.

Hoe weet ik of ik geen pensioen meer opbouw bij StiPP?

Als u payrollwerknemer bent of intra-concern wordt uitgezonden, dan zal uw werkgever vanaf 1 januari 2021 uw pensioengegevens niet meer aanleveren bij StiPP. In juni 2021 ontvangt u van StiPP een Pensioenoverzicht einde deelneming. Hierin leest u hoeveel kapitaal u bij StiPP heeft opgebouwd.

Waarom wijzigt de verplichtstelling?

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In deze wet is onder andere vastgelegd dat payrollwerknemers en werknemers die intra-concern worden uitgezonden recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Dit zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2021 payrollwerknemers en werknemers die intra-concern worden uitgezonden niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Uw werkgever moet bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling regelen.

Wat is een adequaat pensioen?

Uw werkgever heeft twee mogelijkheden om te voldoen aan de eis van een adequate pensioenregeling:

  1. De payrollwerknemer/werknemer die intra-concern wordt uitgezonden laten deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener.
    2. De payrollwerknemer/werknemer die intra-concern wordt uitgezonden laten deelnemen aan een pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen.

Omdat de payrollwerknemer en de werknemer die intra-concern wordt uitgezonden niet meer onder de verplichtstelling vallen, is het niet mogelijk om ze in de StiPP-regeling aan te melden. De StiPP-regeling voldoet niet aan de voorwaarden van een adequaat pensioen.

Overige communicatie over payroll en het aanpassen van de verplichtstelling