Nieuws

Payroll: meer duidelijkheid over aanpassing verplichtstelling

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In deze wet is onder andere vastgelegd dat payrollwerknemers recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Dit zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2021 payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Lees in dit bericht en op onze speciale payrollpagina wat dit betekent voor u als u een payrollwerknemer bent.

StiPP biedt geen adequaat payrollpensioen

Vanaf 1 januari 2021 bouwen payrollwerknemers geen pensioen meer op bij StiPP. De verplichtstelling van StiPP voor payrollwerknemers komt namelijk te vervallen. Dit betekent dat uw deelname bij pensioenfonds StiPP per 1 januari 2021 eindigt als u een payrollwerknemer bent. Uw werkgever moet voor u bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling regelen. Dit is een wettelijke verplichting. StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan voor payrollwerknemers. StiPP kan niet controleren wie een payrollwerknemer is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dus volledig bij uw werkgever. Ga hierover tijdig in gesprek met uw werkgever en vraag onder welke pensioenregeling u per 1 januari 2021 gaat vallen. Uw werkgever krijgt in de komende maanden via onder andere de website en e-nieuwsbrief van StiPP meer informatie. Op onze speciale landingspagina over dit onderwerp leest u meer informatie. 

Ga naar het laatste nieuws over de aanpassing 

Terug naar nieuwsoverzicht