Buitenlandse uitzendondernemingen en de verplichtstelling

Ook als buitenlandse uitzendonderneming kunt u onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Op deze pagina leest u meer informatie over wat wij verstaan onder een buitenlandse uitzendonderneming, welke buitenlandse ondernemingen onder de verplichtstelling vallen en welke werknemers er bij StiPP pensioen opbouwen.

Wat is een buitenlandse uitzendonderneming?

Buitenlandse uitzendondernemingen zijn actief in het ter beschikking stellen van personeel aan opdrachtgevers om in Nederland arbeid te verrichten. Dit kunnen uitzendondernemingen zijn die in het buitenland zijn gevestigd. Maar ook uitzendondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, maar die een rechtsvorm of rechtspersoonlijkheid naar buitenlands recht hebben. Op deze uitzendondernemingen is de verplichtstelling van toepassing.

Kortom, als buitenlandse uitzendondernemingen in Nederland actief werknemers ter beschikking stellen, vallen ze in principe onder de verplichtstelling.

Deze uitzendondernemingen moeten dan wel voldoen aan alle criteria zoals opgenomen in de verplichtstelling, zoals het 50%-criterium.

Berekening van het 50%-criterium

In de verplichtstelling staat dat een uitzendonderneming alleen onder de verplichtstelling valt, wanneer voor tenminste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis werknemers ter beschikking worden gesteld. Bij buitenlandse uitzendondernemingen wordt dit berekend door het Nederlandse Sociale Verzekeringsloon van de ter beschikking gestelde werknemers te vergelijken met het totaal door de buitenlandse uitzendonderneming verloonde Nederlandse Sociale Verzekeringsloon op jaarbasis. Wanneer dit minder dan 50% is, valt werkgever niet onder de verplichtstelling van StiPP.

Welke werknemers vallen onder de verplichtstelling

Valt de buitenlandse uitzendonderneming onder de verplichtstelling van StiPP? Dan moeten de uitzendkrachten die normaal gesproken in Nederland werken én onder het Nederlandse Sociale Verzekeringsstelstel vallen, aangemeld worden bij StiPP. Deze werknemers gaan pensioenkapitaal opbouwen bij StiPP. Hierbij geldt wel dat payrollmedewerkers en intra-concern gedetacheerde werknemers zijn uitgezonderd van de deelnemingsplicht.