Facturen

Elke twee weken worden facturen gemaakt en verzonden. U ontvangt een factuur indien u of uw administratiekantoor één of meerdere PDO-bestanden heeft aangeleverd.

Overzicht van uw facturen

De te betalen premie wordt berekend op basis van de door u aangeleverde PDO-bestanden in de twee weken daarvoor. Uw premiefacturen vindt u terug in Mijn Pensioenadministratie onder ‘Mijn gegevens’ -> ‘Premiefacturen’. U ontvangt een melding op het door u opgegeven factuur-mailadres. Dat e-mailadres wijzigt u in Mijn Pensioenadministratie.

Betaling van uw factuur

U kunt uw factuur handmatig betalen. Maar u kunt ook kiezen voor het gemak van automatische incasso. Vul hiervoor het machtigingsformulier automatische incasso in en stuur het naar incasso@stippensioen.nl

Kunt u de factuur niet (op tijd) betalen?

De betaaltermijn van de factuur is 14 dagen. De uiterste betaaldatum vindt u op uw factuur.  Lukt het u echt niet om voor deze datum te betalen?

  • Neem dan contact met ons op via incasso@stippensioen.nl. Vermeld daarbij uw StiPP klantnummer en het factuurnummer van de factuur of facturen die u niet kunt betalen. Dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.

  • Laat ons ook op tijd (vóór de uiterste betaaldatum van de factuur) weten dat u de premie (tijdelijk) niet kunt betalen en leg uit waarom dat zo is. Gebruik hiervoor het formulier van de belastingdienst en stuur dit ingevuld en ondertekend naar ons via het contactformulier. U bent namelijk wettelijk verplicht om dit op tijd te melden. Doet u dit niet, dan kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de verschuldigde premies die StiPP niet heeft ontvangen van uw onderneming. Dit voorkomt u door ons op tijd te informeren.

U kunt ook betaling via automatische incasso aanvragen. Vul daarvoor het formulier automatische incasso in en stuur het ons ingevuld en ondertekend toe via het contactformulier. U geeft één keer toestemming en u bent verzekerd van een betaling die altijd op tijd is. U kunt de automatische incasso op elk gewenst moment ook weer stoppen.