Correcties doorgeven

Heeft u een fout gemaakt in de aanlevering van de maandelijkse gegevens? Of ziet u in het verwerkingsverslag dat sommige gegevens niet zijn verwerkt? Dan moet u waarschijnlijk de gegevens opnieuw aanleveren. Op de pagina 'Hulp bij aanlevering' vindt u meer informatie over foutmeldingen. En wat u moet doen om de melding op te lossen.

Welke correcties mag u doorgeven?

Levert u correcties aan? Dan gelden onderstaande regels:

 • Correctie van gegevens in 2023 of 2024
  U mag alle correcties doorgeven, maar in sommige gevallen kunnen de correcties niet verwerkt worden. Bijvoorbeeld omdat de correctie leidt tot een negatieve pensioengrondslag voor de werknemer. Is dit het geval, dan leest u in het verwerkingsverslag dat de correctie niet verwerkt is.
 • Correctie van gegevens in 2012 tot en met 2022
  U mag alleen een correctie doorgeven als dit er voor zorgt dat het pensioen van de werknemers stijgt. Correcties die er voor zorgen dat het pensioen van de werknemer wordt verlaagd, zijn dus niet mogelijk. Wilt u een aanmelding voor de Basisregeling corrigeren voor een aanmelding in de Plusregeling? Neem dan contact met ons op via stippensioen.nl/contactwg of via 030 277 56 90.
 • Correctie van gegevens vóór 2012
  Voor correctie van gegevens vóór 2012 gelden andere regels. Neem daarom telefonisch contact met ons op via 030 277 56 90.

Correcties die niet worden verwerkt

Een correctie kan zorgen voor een daling in het pensioenkapitaal van uw werknemer. Bijvoorbeeld omdat het doorgegeven uurloon of het aantal pensioengevende uren lager wordt. Een correctie wordt niet verwerkt:

 • als door deze aanpassing het pensioenkapitaal van uw werknemer negatief wordt. Als u een correctie doorgeeft die zorgt voor een negatief pensioenkapitaal, krijgt u hiervan een foutmelding te zien in het verwerkingsverslag
 • als het pensioenkapitaal van de werknemer niet meer bij het fonds aanwezig is, bijvoorbeeld omdat het pensioenkapitaal is overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder of is afgekocht. Deze werknemers hebben geen polis meer bij StiPP.

Lever correcties op tijd aan

Het kan nodig zijn om de gegevens opnieuw aan te leveren. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet om te voorkomen dat het kapitaal bijvoorbeeld al naar een andere pensioenuitvoerder is overgedragen.  

Correcties en loon-in/loon-over

Gaat u de gegevens corrigeren? Doe dit dan op dezelfde loon-in/loon-over systematiek waarop u de loonaangifte doet. Hoe u dit doet leest u in het handboek van de Belastingdienst. Maakt u gebruik van een softwarepakket? Dan kunt u de correctie via het softwarepakket indienen. Komt u er niet uit? Of moet er iets in de software worden aangepast om de gegevens juist te kunnen aanleveren? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.