Correcties doorgeven

Heeft u een fout gemaakt in de aanlevering? Of ziet u in het verwerkingsverslag dat sommige gegevens niet zijn verwerkt? Dan moet u waarschijnlijk de gegevens opnieuw aanleveren. In de handleidingen ‘Aanlevering gegevens’  en ‘PDO-correctie’  vindt u meer informatie over foutmeldingen. En wat u moet doen om de melding op te lossen. Het kan nodig zijn om de gegevens opnieuw aan te leveren. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet om te voorkomen dat het kapitaal bijvoorbeeld al naar een andere pensioenuitvoerder is overgedragen.  

Maakt u gebruik van een softwarepakket? Dan kunt u de correctie via het softwarepakket indienen. Komt u er niet uit? Of moet er iets in de software worden aangepast om de gegevens juist te kunnen aanleveren? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Welke correcties mag u doorgeven?

Levert u correcties aan? Dan gelden onderstaande regels:

  • Correctie van gegevens in 2022 of 2023
    U mag alle correcties doorgeven, maar in sommige gevallen kunnen de correcties niet verwerkt worden. Bijvoorbeeld omdat de correctie leidt tot een negatieve pensioengrondslag voor de werknemer. Is dit het geval, dan leest u in het verwerkingsverslag dat de correctie niet verwerkt is.
  • Correctie van gegevens in 2012 tot en met 2021
    U mag alleen een correctie doorgeven als dit er voor zorgt dat het pensioen van de werknemers stijgt. Correcties die er voor zorgen dat het pensioen van de werknemer wordt verlaagd, zijn dus niet mogelijk. Daarnaast moet de correctie van toepassing zijn op dezelfde regeling. Het is dus niet mogelijk om een aanmelding voor de Basisregeling te corrigeren in een aanmelding voor de Plusregeling.
  • Correctie van gegevens in 2011 of eerder
    Voor correctie van gegevens van 2011 of eerder gelden andere regels. Neem daarom telefonisch contact met ons op via 030 277 56 90.

Gaat u de gegevens corrigeren? Doe dit dan op dezelfde loon-in/loon-over systematiek waarop u de loonaangifte doet. Hoe u dit doet leest u in het handboek van de Belastingdienst.

Negatieve pensioenkapitalen
Een correctie kan zorgen voor een daling in het pensioenkapitaal. Bijvoorbeeld omdat het doorgeven uurloon of het aantal pensioengevende uren lager wordt. Deze correctie wordt niet verwerkt als door deze aanpassing het pensioenkapitaal van uw werknemer negatief wordt. Ook wordt de correctie niet verwerkt als het pensioenkapitaal van de werknemer niet meer bij het fonds aanwezig is, bijvoorbeeld omdat het pensioenkapitaal is overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder of is afgekocht. Deze werknemers hebben geen polis meer bij StiPP.  Als u een correctie doorgeeft die zorgt voor een negatief pensioenkapitaal, krijgt u hiervan een foutmelding te zien in het verwerkingsverslag. Deze correctie wordt niet verwerkt.