Van welke werknemers gegevens aanleveren

Voordat uw werknemer pensioen gaat opbouwen bij StiPP is er eerst sprake van een wachttijd. Daarna start uw werknemer met deelnemen in de Basisregeling. Na een jaar deelnemen in de Basisregeling gaat uw werknemer over naar de Plusregeling. U leest hier meer informatie over de precieze regels.

Wachttijd
Werknemers in de uitzend- en detacheringsbranche bouwen pensioen op bij StiPP als zij langer dan 8 weken hebben gewerkt voor één werkgever en minimaal 21 jaar oud zijn. Een week in de wachttijd telt mee als gewerkte week als uw werknemer één of meerdere uren in die week heeft gewerkt. Werkt uw werknemer een week niet, dan is er sprake van een onderbreking tijdens de wachttijd. Wanneer deze onderbreking korter is dan 26 weken, gaat u gewoon door met het tellen van de weken in de wachttijd. Is de onderbreking langer dan 26 weken? Dan begint u weer opnieuw met tellen. U telt ook door als er sprake is van opvolgend werkgeverschap of de werknemer binnen dezelfde groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW werkzaam blijft.  

Een voorbeeld:

Indienstdatum:

01-12-2021 (week 48 2021)

Aantal weken gewerkt in december

5 weken

Aantal weken gewerkt in januari

0 weken

Aantal weken gewerkt in februari

5 weken

Start pensioenopbouw Basisregeling:

Week 8 2022

Deze werknemer start op 1 december 2021. Hij werkt vervolgens heel de maand december. Dan heeft hij 5 wachtweken doorgelopen. Dan werkt hij heel januari niet, maar de hele maand februari wel. Tussen 31 december en 1 februari zit minder dan 26 weken. De telling gaat vanaf februari (week 5 2022) dus gewoon door. Na 3 weken werken, dus na week 7 2022, is de wachttijd doorlopen. Deze werknemer start daarom vanaf week 8 2022 met pensioen opbouwen in de Basisregeling.

De Basisregeling
Een werknemer begint na de wachttijd met deelnemen aan de Basisregeling. Als de werknemer 52 weken heeft gewerkt voor één of meer werkgevers in de uitzend- en detacheringsbranche, dan gaat de werknemer deelnemen in de Plusregeling.

De Plusregeling
Na 52 weken gewerkt te hebben voor één of meerdere werkgevers, gaat uw werknemer over naar de Plusregeling.

Stopt de werknemer met werken in de branche, dat bouwt hij ook geen pensioen meer op bij StiPP.

Een werknemer kan ook pensioen opbouwen via vrijwillige voortzetting (bij stoppen of ontslag) of premievrije pensioenopbouw (bij ziekte of arbeidsongeschiktheid). Dan is er geen uitzendovereenkomst nodig om pensioen op te bouwen bij StiPP.

Op de pagina ‘Terugkeren in de sector’ leest u hoe u omgaat met onderbrekingen tussen uitzendovereenkomsten.

Eerder aanmelden mag
Indien u dit wilt, kunt u werknemers ook eerder aanmelden voor de Basisregeling of de Plusregeling. De duur van de deelneming in de Basisregeling blijft altijd maximaal 52 weken. Een eerdere aanmelding in de Basisregeling heeft dus tot gevolg dat de werknemer ook eerder overgaat naar de Plusregeling.

Werknemer jonger dan 21 jaar
Uw werknemer gaat pas deelnemen bij StiPP vanaf de eerste dag van de maand waarin hij 21 jaar wordt. Maar hij kan de wachttijd al wel doorlopen als hij nog geen 21 jaar is. Een voorbeeld: Een werknemer start met werken op 1 juni 2021. Maar hij is dan nog geen 21 jaar. Hij wordt pas 21 jaar op 15 september 2022. Hij wordt deelnemer vanaf de eerste in de maand waarin hij 21 jaar wordt. Dat is 1 september 2022. Dan heeft deze werknemer 65 weken bij dezelfde werkgever gewerkt. Deze deelnemer start dan direct met pensioen opbouwen in de Plusregeling (zie statuten Artikel 2.A.O).

Voorbeelden
Bovenstaande regels hebben we in een groot aantal voorbeelden uitgewerkt waarin u kunt zien hoe u de weken telt in de wachttijd of tijdens het deelnemerschap aan de Basis- of Plusregeling in verschillende situaties.

Voorbeelden wachttijd en deelnemerschap