Aanpassingen in de pensioenregeling per 1-1-2023

Belangrijke aanpassingen in pensioenregeling vanaf 2023

Vanaf 2023 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De pensioenpremie in de Basisregeling wordt vanaf dan, net als in de Plusregeling, berekend op basis van de pensioengrondslag. Het premiepercentage wordt verhoogd naar 8% van de pensioengrondslag. Daarnaast is er een wijziging met betrekking tot reserveringen: deze zijn vanaf 2023 bij uitbetaling altijd pensioengevend. Ook als deze zijn opgebouwd in bijvoorbeeld de wachttijd. 

Het is belangrijk dat u op tijd uw administratie aanpast. Zodat u vanaf 2023 de juiste gegevens aan ons blijft doorgeven. Klik op een van de blokken om meer te lezen over deze wijzigingen en wat u moet doen.

 

Bent u op zoek naar de regels die wijzigde per 1 januari 2022? Klik hier. Let op! Het kan zijn dat deze wijzigingen in 2023 weer zijn veranderd of nog gaan veranderen.

Verwachte wijzigingen per 1 juli 2023