Aanpassing reserveringen

Vanaf 2023 zijn alle reserveringen die worden uitbetaald, pensioengevend. Ook de reservering die is opgebouwd in een periode dat de werknemer nog geen deelnemer was aan de pensioenregeling, zoals in de wachttijd.

Tot 2023 zijn uitbetaalde reserveringen die zijn opgebouwd in een periode dat een werknemer nog geen deelnemer is aan de pensioenregeling niet verplicht pensioengevend.

Is de reservering opgebouwd voor 1 januari 2023, maar wordt deze uitbetaald na 1 januari 2023? Dan is deze dus ook pensioengevend.

Op deze regel is één uitzondering: de overgangsregeling reserveringen uit 2022 is nog van toepassing in 2023. Maakt u hier gebruik van? Dan kunt u deze ook in 2023 nog toepassen.