Aanpassingen in de pensioenregeling in 2022

Op 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de Basisregeling wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris. Het is belangrijk dat u op tijd uw administratie aanpast. Zodat u vanaf 1 januari 2022 de juiste gegevens aan ons blijft doorgeven.