Aanpassing wachttijd deelname Basisregeling

Let op! Het kan zijn dat deze wijziging inmiddels is veranderd. Klik hier voor de aanpassingen in de Basisregeling die 1 januari 2023 zijn veranderd en klik hier voor de wijzigingen vanaf 1 juli 2023.

Vanaf 1 januari 2022 gaat een werknemer na 8 weken gewerkt te hebben voor dezelfde werkgever pensioen opbouwen in de Basisregeling. De sociale partners in de bedrijfstak hebben dit besloten. Uw werknemers gaan hierdoor eerder pensioen opbouwen bij StiPP. Uw werknemers die met ingang van week 1 2022 meer dan 8 weken, maar minder dan 26 weken voor u hebben gewerkt, starten met ingang van 2022 direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Werknemers die in 2022 de 8 weken wachttijd bereiken, gaan vanaf dat moment pensioen opbouwen. Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basis- of Plusregeling van StiPP verandert er niets door de verkorte wachttijd.

Wat wordt er van u verwacht?

Zorg ervoor dat uw administratie op tijd is aangepast aan de nieuwe wachttijd. En zorg ervoor dat u per week 1 2022 alle werknemers aanmeldt, die op dat moment 8 weken of meer voor u gewerkt hebben. U mag hierbij aansluiten op uw verloningssystematiek. Als u per maand verloont, start week 1 op 1 januari 2022. Als u per week/4 weken verloont, begint week 1 op 3 januari 2022. Als u vragen heeft over de aanpassing van uw salarispakket, neem dan contact op met uw administrateur of softwareleverancier.

Meer informatie