Rekenvoorbeelden

Let op! Het kan zijn dat deze wijziging inmiddels is veranderd. Klik hier voor de aanpassingen in de Basisregeling die 1 januari 2023 zijn veranderd en klik hier voor de wijzigingen vanaf 1 juli 2023.

In een aantal voorbeelden kunt u zien wat de aanpassing van de wachttijd voor uw (nieuwe) werknemers betekent. In deze voorbeelden gaan we er vanuit dat een werknemer vanaf datum in dienst elke week werkt. U mag voor de wijziging in de wachttijd aansluiten bij uw systematiek van week- en/of maandverloning. Dit betekent dat als u per maand verloont, week 1 op 1 januari 2022 begint. Als u per week/4 weken verloont, dan begint week 1 op 3 januari 2022.

Werknemer 1

Datum in dienst woensdag 01-09-2021 (week 35 2021)
Aantal gewerkte weken per week 1 van 2022 18 weken
Start pensioenopbouw Basisregeling week 1 2022
Start pensioenopbouw Plusregeling week 1 2023, als de uitzendkracht alle weken heeft gewerkt

De werknemer start op een woensdag in week 35. Dan telt week 35 als eerst gewerkte week voor de wachttijd. In 2021 geldt een wachttijd voor de Basisregeling van 26 gewerkte weken. Dat aantal haalt deze werknemer niet in 2021. Vanaf week 1 van 2022 geldt een wachttijd van 8 gewerkte weken. Dat aantal heeft hij op dat moment ruim behaald. Deze werknemer gaat dus vanaf  week 1 in 2022 direct pensioen opbouwen in de Basisregeling. Als u per maand verloont, gaat de werknemer per zaterdag 1 januari 2022 pensioen opbouwen in de Basisregeling. Als u per week (of per vier weken) verloont, gaat de werknemer per maandag 3 januari pensioen opbouwen in de Basisregeling. En na 52 gewerkte weken in de Basisregeling, gaat uw werknemer pensioen opbouwen in de Plusregeling.

 

Werknemer 2

Datum in dienst woensdag 01-12-2021 (week 48 2021)
Aantal gewerkte weken per week 1 van 2022 5 weken
Start pensioenopbouw Basisregeling week 4 2022
Start pensioenopbouw Plusregeling week 4 2023, als de uitzendkracht alle weken heeft gewerkt

De werknemer start op een woensdag in week 48. Dan telt week 48 als eerst gewerkte week voor de wachttijd. In 2021 geldt een wachttijd voor de Basisregeling van 26 gewerkte weken. Dat aantal haalt deze werknemer niet in 2021. Vanaf 2022 geldt een wachttijd van 8 gewerkte weken. Deze werknemer heeft op 1 januari 2022 in 5 weken gewerkt en zit nog steeds in de wachttijd.  Vanaf week 4 2022 heeft hij in 8 weken gewerkt. Deze werknemer gaat daarom vanaf de maandag in week 4 2022 pensioen opbouwen in de Basisregeling. De weken die hij vóór 2022 gewerkt heeft tellen namelijk mee voor de berekening van de wachttijd. Na 52 gewerkte weken in de Basisregeling, gaat uw werknemer pensioen opbouwen in de Plusregeling.

 

Werknemer 3

Datum in dienst Dinsdag 01-06-2021 (week 22 2021)
Aantal gewerkte weken per week 1 van 2022 31 weken
Start pensioenopbouw Basisregeling week 48 2021
Start pensioenopbouw Plusregeling week 48 2022, als de uitzendkracht alle weken heeft gewerkt

De werknemer start op een dinsdag in week 22. Dan telt week 22 als eerst gewerkte week voor de wachttijd. In 2021 geldt een wachttijd voor de Basisregeling van 26 gewerkte weken. Dat aantal haalt deze werknemer in week 48 2021. Hij bouwt al vanaf de maandag in die week pensioen op in de Basisregeling. Voor deze werknemer heeft de aanpassing in de wachttijd dus geen gevolgen. Na 52 gewerkte weken in de Basisregeling gaat uw werknemer pensioen opbouwen in de Plusregeling.

 

Werknemer 4

Geboortedatum

15-09-2001

Datum in dienst          

dinsdag 01-06-2021 (week 22 2021)

Aantal gewerkte weken per week 1 van 2022

31 weken

Start pensioenopbouw Basisregeling

-

Start pensioenopbouw Plusregeling

Week 35 2022 (1 september 2022)

In 2021 geldt een wachttijd voor de Basisregeling van 26 gewerkte weken. Dat aantal haalt deze werknemer in week 48 2021. Maar hij is dan nog geen 21 jaar. Hij wordt pas 21 jaar op 15 september 2022. Hij wordt deelnemer vanaf de eerste in de maand waarin hij 21 jaar wordt. Dat is 1 september 2022. Dan heeft deze werknemer 65 weken bij dezelfde werkgever gewerkt. Deze deelnemer start dan direct met pensioen opbouwen in de Plusregeling (zie art. 5 van het pensioenreglement).

In onderstaand document vindt u nog meer voorbeelden hoe u moet omgaan met de wachttijd en/of een onderbreking in het dienstverband.

Voorbeelden wachttijd en deelnemerschap