Regels bij terugkeren in de sector

Let op! Het kan zijn dat deze wijziging inmiddels is veranderd. Klik hier voor de aanpassingen in de Basisregeling die 1 januari 2023 zijn veranderd en klik hier voor de wijzigingen vanaf 1 juli 2023.

Regels bij terugkeren in de sector

Zorg dat u uw werknemer in de juiste regeling aanmeldt. Het is daarbij belangrijk dat u goed nagaat of uw werknemer al eerder in dienst is geweest bij een werkgever in de uitzend- en/of detacheringsbranche. Dat kan bij u zijn, maar ook via een andere (vrijgestelde) werkgever. Op Mijn StiPP Pensioen kan uw werknemer een overzicht vinden van de periodes waarin hij pensioen heeft opgebouwd. Na het inloggen klikt uw werknemer in het navigatiemenu (links) op Mijn Pensioen en daarna op het tabblad Periodes van opbouw. Heeft uw medewerker geen toegang tot Mijn StiPP Pensioen? Stuur dan een machtigingsformulier van uw werknemer naar ons op. Wij geven u dan een overzicht van de periodes waarin uw werknemer eerder pensioen heeft opgebouwd bij StiPP.

Is er sprake van eerdere deelname in de pensioenregeling van StiPP, dan gelden vanaf 1 januari 2022 onderstaande afspraken. Let op, vanaf 2022 tellen de weken bij een vrijgestelde werkgever ook mee. We hebben onderstaande regels ook uitgewerkt in een aantal voorbeelden

Voorbeelden wekentelling wachttijd en deelnemerschap

Uw werknemer bouwde hiervoor pensioen op in de Basisregeling

  • als de werknemer binnen 52* weken weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, bouwt hij direct verder op in de Basisregeling.
  • als de werknemer na een periode van 52* weken of langer weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, moet hij eerst weer 8 weken werken (wachttijd) voordat hij weer gaat opbouwen in de Basisregeling.

Let op: het gaat voor de onderbreking van 52 weken om de periode tussen de twee uitzendovereenkomsten

Uw werknemer bouwde hiervoor pensioen op in de Plusregeling

  • als de werknemer binnen 26* weken weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, bouwt hij direct verder op in de Plusregeling.
  • als het korter dan 52* weken geleden was dat de werknemer deelnemer was aan de Basisregeling, gaat hij direct verder opbouwen in de Plusregeling.
  • als de  werknemer na een periode van 26* weken of langer maar korter dan 52* weken weer bij een werkgever in de uitzend- en detacheringsbranche in dienst gaat, en de deelname van uw werknemer aan de Basisregeling is 52* weken of langer geleden, dan gaat hij direct pensioen opbouwen in de Basisregeling. Na 52* weken deelneming in de Basisregeling stroomt hij dan weer door naar de Plusregeling. 
  • als hij na een periode van 52* weken of langer weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, moet hij eerst 8 weken werken (wachttijd) voordat hij weer gaat opbouwen in de Basisregeling.

Let op: het gaat voor de onderbreking van 26 of 52 weken om de periode tussen de twee uitzendovereenkomsten.

*Deze termijn wijzigt niet per 1 januari 2022.

Onderbreking tijdens de wachttijd?
Is er sprake van een onderbreking tussen gewerkte weken tijdens de wachttijd? Wanneer deze onderbreking korter dan 6 maanden is, gaat u gewoon door met tellen. Is de onderbreking langer dan 6 maanden? Dan begint u weer opnieuw met tellen vanaf 1 week wachttijd.